Xuất bản thông tin

thành tích cntt

Thành tích: 

 * Dạy tốt
                
Thi giáo viên dạy giỏi các cấp:
                        + Cấp toàn quốc:
                                    - Năm 1997: 01 Giải nhất; 01 giải nhì
                                    - Năm 2003: 01 Giải nhất 
                                    - Năm 2006: 01 Giải nhất; 01 giải nhì

                        + Cấp Thành phố: 5 Giải nhất 5 Giải nhì 3 Giải ba
 

  
* Học tốt
            
* Từ năm 2000 đến năm 2007 học sinh tham gia thi học sinh giỏi hệ THCN và hệ CNKT  đạt 10 giải nhất, 07 giải nhì và 07 giải ba.
            * Tham gia thi giỏi tay nghề ASEAN


 
* Các danh hiệu thi đua:
             
- Tập thể liên tục là tập thể lao động giỏi cấp trường
              - Tập thể được khen 04 lần cấp Thành phố 
              - 02 Cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp thành phố


 * Sáng kiến kinh nhiệm:

              Hàng năm có từ 90% đến 100% giáo viên tham gia viết SKKN với chất lượng tốt, trong đó có nhiều SKKN cấp ngành

* Mô hình học cụ:
   
Tham gia các kỳ thi đồ dùng dạy học tự làm toàn quốc:
           - Năm 2000 đạt giải ba toàn quốc
           - Năm 2005 đạt giải nhất toàn quốc
           - Năm 2007 giải nhất thành phố