Xuất bản thông tin

VỊ TRÍ CÁC PHÒNG KHOATỪ 15/12/2008

VỊ TRÍ CÁC PHÒNG KHOATỪ 15/12/2008

Tại tầng 2 khu nhà 5 tầng:

-       Phòng Hiệu Phó phụ trách                 Phòng 20B cũ

-       Khoa Viễn thông

-       Phòng tài vụ                                        Phòng 20 cũ   

-       Phòng đào tạo và TTCNNĐN             Phòng 21 cũ

Tại tầng 3 khu nhà 5 tầng:

-       Phòng Hiệu Phó

-       Khoa điện tử

Tại tầng 4 khu nhà 5 tầng:

-       Khoa công nghệ thông tin

-       Khoa nhiệt lạnh

-       Phòng Server

Tầng 1 khu nhà 2 tầng (cạnh Căng tin)

-       Văn phòng đoàn thanh niên

Phòng trực quản lý học sinh và Phòng quản lý học sinh. (tầng 1 Nhà 5 tầng)