Xuất bản thông tin

Các bài dự thi đạt giải trong cuộc thi "Viết về tấm gương thầy giáo, cô giáo để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất" năm học 2020-2021

 
CÁC BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI
"VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ĐỂ LẠI CHO EM ẤN TƯỢNG SÂU SẮC NHẤT"
NĂM HỌC 2020-2021
 
 
MỜI CÁC BẠN NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI ĐỂ XEM NỘI DUNG CÁC BÀI DỰ THI
 
1. Tác phẩm sâu sắc và ý nghĩa nhất đạt giải Ấn tượng viết về cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Thanh của cựu sinh viên Doãn Thế Tuyền - 36ĐV [Click here]
 
2. Tác phẩm đạt giải Nhì có số điểm cao nhất viết về cô giáo Nguyễn Minh Tuyết của sinh viên Chìu Cắm Dưỡng - 46KTML1 [Click here]
 
3. Tác phẩm đạt giải Nhì viết về cô giáo Chu Thị Quế của học sinh Nguyễn Trang Linh - 47TH 2 [Click here]
 
4. Tác phẩm đạt giải Ba viết về thầy giáo Nguyễn Đình Tân của sinh viên Nguyễn Minh Phú - 47KTCK [Click here]
 
5. Tác phẩm đạt giải Ba viết về cô giáo Chu Thị Quế của học sinh Nguyễn Thị Hà - 47TH2 [Click here]