Xuất bản thông tin

Danh mục bài viết bản tin số 1


Danh mục bài viết số 1
 
Tên Tác giả
Tên bài
Số trang
 Hoàng Dương
Một số nội dung cơ bản trong Phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2014
04
 Ban biên tập
Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2014
02
 Đỗ Bình
Một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
02
 ThS. Nguyễn Đình Tân
Nhu cầu nhân lực và sự cần thiết mở các ngành công nghệ cơ khí ở Trường CĐ ĐTĐL Hà Nội
02
 ThS. Phạm Hoàng Giang
Kế toán doanh nghiệp – Cơ hội chọn ngành học mới tại Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
01
 Ban biên tập
Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội công bố Chuẩn đầu ra các ngành hệ TCCN
07
 Minh Thái
Tháng Sáu và những mảnh rời nỗi nhớ
02
 Mọt Sách
Một giấc mơ
02
 Lê Hồng Thanh
Năng lực hay bằng cấp làm nên thành công
04
 Phùng Đức – Kim Dung
Dấu mốc của sự trưởng thành
02
 Ban biên tập
Tìm hiểu các di tích lịch sử Thang Long – Hà Nội
01
 ThS. Nguyễn Đăng Lăng
Các chương trình đào tạo tại TT ĐT Hướng nghiệp và phát triển công nghệ
01
 
Bản tin có lưu tại Thư viện Nhà trường