Xuất bản thông tin

Danh mục bài viết bản tin số 7

Danh mục bài viết số 07

Tên tác giả

Tên bài

Số trang

Th.S Chu Khắc Huy

Một số mực tiêu cụ thể cần tập trung thực hiện năm học 2013-2014

02

KS. Nguyễn Duy Anh

Kết quả một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 09/10/2012 của Thành ủy Hà Nội và nhiệm vụ của năm tới

02

Lê Việt Cường

HTML5 tương lai công nghệ lập trình web

02

KS. Nguyễn Văn Linh

SCADA – Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu

03

Th.S Nguyễn Đình Tân

Robocon 2014 – Luật chơi và ý tưởng thiết kế

03

Th.S Nguyễn Thị Hương

SV. Đinh Quang Nam

Mã hóa công khai – Phương pháp mã hóa và bảo mật đặc biệt

03

Th.S Đặng Quốc Chính

Nhu cầu của HSSV và sự cần thiết mở các khóa đào tạo chuyên sâu của khoa Điện – Điện tử

02

Ban biên tập

Một số hoạt động đào tạo nổi bật 3 tháng cuối năm 2013

02

Ban biên tập

Không chỉ là cho đi

02

Phan Văn Hào

Tôi đã "Tăng ca" như thế…

02

PV

Chữ tín trong kinh doanh

02

Lê Việt Cường

Chuyện ghi ở Ký túc xá

02

Ánh Dương

Những phong tục Tết thú vị trên thế giới

02