Xuất bản thông tin

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp khóa 40 - Hệ Cao đẳng chính quy

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp khóa 40

Hệ Cao đẳng chính quy

 

STT Họ tên Ngày sinh Xếp loại rèn luyện toàn khóa Điểm TBC toàn khóa Các HP chưa đạt Ghi chú
 NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG
1 Phạm Anh Khoa 12/4/1995 TB Khá 5.99 CSLTTT, CĐPCNC 40THUD
 NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
2 Trần Văn Chinh 20/11/1993 TB Khá 6.4 GDTC1, TTHCM 40KTNL1
3 Nguyễn Đức Diễn 9/3/1992 Khá 6.43 Trung bình khá 40KTNL2
4 Vũ Văn Long 4/1/1992 TB Khá 6.09 Trung bình khá 40KTNL2
5 Đỗ Khắc Quyền 3/7/1995 Khá 6.2 GDTC1, GDTC2, KT Sấy, NLTĐ ĐC&ĐK 40KTNL2
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG
6 Nguyễn Văn Quân 27/02/1994 Tốt 6.49 TTVTCN2 40ĐTTT2
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN -  ĐIỆN TỬ
7 Ngô Đình Quyền 26/12/1995 TB Khá 5.44 KTĐL, Toán 2, TBĐCN, TTĐCB, TĐ Đ 40ĐĐT1
8 Lưu Nam Khang 28/10/1993 TB Khá 5.42 Hóa ĐC, KTĐL, Toán 2, TBĐCN, TTKTS, TĐ Đ, KTCN, KTCSN 40ĐĐT2
9 Nguyễn Văn Sĩ 3/7/1994 Trung bình 5.35 VLĐC, Hóa ĐC, Toán 2, GDTC1,2 40ĐĐT2
10 Mai Thanh Hà 20/12/1995 Khá 6.19 Anh2 40ĐĐT3
11 Đoàn Duy Hải 31/10/1995 TB Khá 5.8 Anh1 40ĐĐT3