Xuất bản thông tin

Danh sách trúng tuyển hệ cao đẳng - ĐỢT 1

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG - ĐỢT 1

 

1. Ngành Công nghệ thông tin

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

1

Đoàn Trọng Nguyên

24/09/1998

Nam Trực - Nam Định

Công nghệ thông tin

2

1

Lại Văn Trà

17/06/1997

Hậu Lộc - Thanh Hóa

Công nghệ thông tin

3

1

Trần Tiểu Long

21/12/1999

Thanh Sơn - Phú Thọ

Công nghệ thông tin

4

1

Nguyễn Tuấn Dũng

20/9/1994

Cầu Giấy- Hà Nội

Công nghệ thông tin

5

1

Nguyễn Công Thành

23/2/1995

Cầu Giấy- Hà Nội

Công nghệ thông tin

6

1

Nguyễn Hà Đôn

29/11/1995

Sơn Tây - Hà Nội

Công nghệ thông tin

7

1

Nguyễn Tuấn Nghĩa

25/9/1999

Thanh Xuân - Hà Nội

Công nghệ thông tin

8

1

Lương Anh Tú

07/02/1999

Duy Tiên - Hà Nam

Công nghệ thông tin

9

1

Phạm Minh Đức

08/8/1999

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Công nghệ thông tin

10

1

Đặng Văn Đức

27/07/1999

Cư M'Gar - Đắk Lắk

Công nghệ thông tin

11

1

Vi Thị Mây

23/10/1999

Lục Nam - Bắc Giang

Công nghệ thông tin

12

1

Nguyễn Thế Hoàng

10/07/1999

Hạ Hòa - Phú Thọ

Công nghệ thông tin

13

1

Phạm Quang Hiếu

02/03/1999

Mỹ Đức - Hà Nội

Công nghệ thông tin

14

1

Đinh Quang Cường

26/07/1999

Nho Quan - Ninh Bình

Công nghệ thông tin

15

1

Đặng Thành Trung

21/08/1999

Mỹ Đức - Hà Nội

Công nghệ thông tin

16

1

Vũ Kim Dương

27/10/1999

Quỳnh Phụ- Thái Bình

Công nghệ thông tin

17

1

Trần Vũ Mạnh

11/06/1998

Chương Mỹ - Hà Nội

Công nghệ thông tin

18

1

Nguyễn Tiến Anh

24/06/1999

Xuân Trường - Nam Định

Công nghệ thông tin

19

1

Tống Nguyễn Khánh Linh

06/06/1996

Cầu Giấy - Hà Nội

Công nghệ thông tin

           

2. Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

   

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

2

Đặng Ngọc Hào

02/08/1995

Vũ Thư - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

2

Đoàn Trung Kiên

01/08/1995

Cẩm Phả - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

3

2

Trịnh Ngọc Việt

05/10/1998

Triệu Sơn - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4

2

Nguyễn Minh Đức

16/01/1998

Yên Mô - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

5

2

Văn Đình Đạt

15/07/1999

Bình Lục - Hà Nam

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6

2

Phạm Minh Tiến

21/12/1999

Uông Bí - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7

2

Lê Đức Hai

08/06/1998

Lương Tài - Bắc Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

8

2

Trần Văn Thanh

28/8/1999

Tiền Hải - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

9

2

Vũ Quang Tiến

13/12/1999

Uông Bí - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

10

2

Nguyễn Văn Mạnh

07/10/1998

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

11

2

Trần Văn Mạnh

18/11/1999

Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

12

2

Giáp Mạnh Cường

18/10/1999

Tân yên - Bắc Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

13

2

Đinh Văn Chính

01/8/1999

Duy Tiên - Hà Nam

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

14

2

Trần Đức Hòa

22/2/1996

Thanh Chương - Nghệ An

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

15

2

Trần Văn Nam

16/06/1997

Văn Yên - Yên Bái

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

16

2

Nguyễn Trường Giang

17/10/1997

Ứng hòa - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

17

2

Trịnh Ngọc Việt

05/10/1998

Triệu Sơn - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

18

2

Trần Hồng Nam

04/09/1996

Phủ Lý- Hà Nam

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

19

2

Lê Thành Hưng

11/03/1998

Chi Lăng- Lạng Sơn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

20

2

Chu Văn Anh

19/10/1998

Mỹ Hào- Hưng Yên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

21

2

Hoàng Minh Duẩn

26/3/1996

Nam Trực - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

22

2

Nguyễn Sinh Sắc

10/11/1999

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

23

2

Hoàng Văn Quang

20/03/1999

Bảo Yên - Lào Cai

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

24

2

Nguyễn Văn Diện

16/09/1999

Quỳnh Phụ- Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

25

2

Nguyễn Trọng Trường

04/7/1999

Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

26

2

Nguyễn Đình Đạt

14/3/1999

Gia Lộc - Hải Dương

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

27

2

Phạm Quang Hảo

05/01/1999

Sơn Dương - Tuyên Quang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

28

2

Nguyễn Thanh Tùng

25/8/1999

Ân Thi - Hưng yên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

29

2

Nguyễn Thành Long

20/4/1997

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

30

2

Nguyễn Văn Chiến

06/02/1999

Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

31

2

Đinh Năng Hiệu

21/7/1999

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

32

2

Phạm Gia Trường

26/8/1996

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

33

2

Vũ Anh Tuấn

14/3/1999

Xuân Trường - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

34

2

Nguyễn Mạnh Hiếu

04/5/1999

Phú Xuyên - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

35

2

Nguyễn Tuấn Anh

01/01/1999

Nông Cống - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

36

2

Phạm Ngọc Phong

14/7/1999

Gia Lộc - Hải Dương

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

37

2

Phạm Văn Chiến

29/4/1999

Uông Bí - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

38

2

Phạm Huy Hoàng

27/9/1999

Kim Thành - Hải Dương

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

39

2

Đào Xuân Đáng

23/9/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

40

2

Nguyễn Văn Mạnh

07/10/1998

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

41

2

Nguyễn Khắc Quân

27/4/1999

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

42

2

Tạ Hữu Thắng

03/11/1999

Phú Xuyên - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

43

2

Lê Đăng Anh

20/10/1998

Long Biên - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

44

2

Nguyễn Thiện Tùng

03/01/1999

Phúc Thọ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

45

2

Nguyễn Tiến Thắng

26/4/1999

Từ Sơn - Bắc Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

46

2

Nguyễn Tất Nam

04/10/1999

Từ Sơn - Bắc Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

47

2

Nguyễn Trọng Toan

31/5/1999

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

48

2

Nguyễn Văn Linh

31/7/1999

Đông Anh - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

49

2

Ngô Quang Trung

04/08/1997

Tân Bình- Hồ Chí Minh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

50

2

Vũ Tuấn Anh

30/09/1999

Ý Yên - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

51

2

Nguyễn Trung Nghĩa

30/12/1999

Kiến Xương - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

52

2

Trần Văn Tuân

01/03/1999

Phù Cừ - Hưng Yên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

53

2

Nguyễn Văn Thiện

21/04/1998

Gia Bình - Bắc Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

54

2

Vũ Đại Dương

02/07/1999

Nam Trực - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

55

2

Nguyễn Đức Thông

31/10/1999

Kiến Xương - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

56

2

Nguyễn Văn Quang

12/08/1999

Phúc Thọ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

57

2

Nguyễn Văn Hiến

27/07/1999

Phú Xuyên - Hà nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

58

2

Nguyễn Đình Tài

26/12/1999

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

59

2

Trần Lưu Trường

29/06/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

60

2

Nguyễn Tất Đồng

26/06/1999

Ba Vì - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

61

2

Nguyễn Ngọc Hùng

27/08/1998

Nho Quan - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

62

2

Ngô Sỹ Hùng

05/07/1999

Trực Ninh - Nam Đinh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

63

2

Phạm Đăng Thành

23/10/1999

Quỳnh Phụ- Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

64

2

Nguyễn Đình Tú

04/04/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

65

2

Trần Hồng Huy

23/05/1999

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

66

2

Vi Văn Nam

15/04/1998

Lộc Bình - Lạng Sơn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

67

2

Phạm Minh Quang

02/08/1999

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

68

2

Bàn Văn Dũng

18/11/1999

Bảo Yên - Lào Cai

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

69

2

Bùi Mạnh Đạt

27/11/1999

Trực Ninh - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

70

2

Đinh Nguyễn Việt Anh

18/08/1999

Hoa Lư - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

71

2

Lê Viết Thuận

29/05/1998

Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

72

2

Nguyễn Đức Quang

01/01/1999

Tiền Hải - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

73

2

Phan Văn Cường

17/01/1998

Bảo Yên - Lào Cai

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

74

2

Hoàng Quốc Việt

19/06/1999

Văn Bàn - Lào Cai

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

75

2

Lê Đức Anh

18/11/1999

Thuận Châu - Sơn La

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

76

2

Trương Việt Hoàng

08/8/1999

Nghĩa Đàn - Nghệ An

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

77

2

Bạc Cầm Duy

04/10/1999

Thuận Châu - Sơn La

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

78

2

Nguyễn Công Huy

09/02/1999

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

79

2

Nguyễn Hồng Trường

22/09/1999

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

80

2

Nguyễn Mạnh Hà

11/10/1999

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

81

2

Phương Văn Nam

12/04/1999

Phú Xuyên - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

82

2

Chu Minh Tân

13/08/1999

Mường Ảng - Điện Biên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

83

2

Nguyễn Quang Ninh

09/02/1999

Phú Xuyên - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

84

2

Hà Mạnh Chí

28/09/1999

Hạ Hòa - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

85

2

Trần Quốc Anh

06/11/1999

Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

86

2

Phạm Tuấn Anh

23/08/1999

Nghĩa Hưng - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

87

2

Phạm Ngọc Hữu

17/11/1999

Nghĩa Hưng - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

88

2

Trần Tiến Anh

25/7/1999

Thanh Liêm - Hà Nam

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

89

2

Phạm Văn Thắng

06/06/1998

Lương Tài - Bắc Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

90

2

Phạm Tài Cường

23/01/1999

Lương Tài - Bắc Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

91

2

Nguyễn Văn Đang

10/12/1994

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

92

2

Trần Quang Linh

14/10/1999

Cẩm Khê - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

93

2

Đoàn Văn Duy Khánh

01/12/1999

Quảng Yên - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

94

2

Đinh Văn Chiến

23/01/1999

Tiền Hải - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

95

2

Nguyễn Tiến Thùy

10/10/1999

Mường Ảng - Điện Biên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

96

2

Phạm Ngọc Giang

14/12/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

97

2

Đào Văn Dương

11/02/1998

Vụ Bản - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

98

2

Nguyễn Hoàng Linh

07/10/1999

Phúc Thọ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

99

2

Nguyễn Trần Mạnh

07/10/1999

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

100

2

Đào Quang Linh

14/01/1999

Đông Anh - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

101

2

Nguyễn Bá Hiếu

07/10/1999

Chương Mỹ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

102

2

Nguyễn Tùng Lâm

31/12/1999

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

103

2

Trần Ngọc Anh Đức

07/12/1999

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

104

2

Ngô Văn Huy

16/08/1999

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

105

2

Lưu Khắc Duy

23/07/1999

Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

106

2

Lê Hồng Phương

10/06/1998

Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

107

2

Chu Hoài Nam

07/12/1999

Ba Vì - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

108

2

Đoàn Văn Dụng

22/12/1998

Phúc Thọ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

109

2

Nguyễn Văn Lượng

20/03/1999

Thái Thụy - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

110

2

Lê Tiến Hoàng

11/12/1997

Thanh Oai - Hà nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

111

2

Vũ Hoài Nam

26/05/1999

TX Phú Thọ - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

112

2

Trần Tiến Dũng

09/12/1999

Hưng Hà - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

113

2

Nguyễn Trọng Nghĩa

04/11/1999

TP Hải Dương - Hải Dương

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

114

2

Nguyễn Quang Vinh

06/05/1998

Phúc Thọ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

115

2

Nguyến Tiến Lực

12/05/1999

Hạ Hòa - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

116

2

Đoàn Văn Long

21/12/1999

Thanh Oai - Hà nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

117

2

Trương Đình Quân

13/05/1998

Chương Mỹ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

118

2

Lê Ngọc Đạt

01/09/1998

Chương Mỹ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

119

2

Ngọ Trung Tấn

05/03/1999

Hậu Lộc - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

120

2

Lê Anh Tuấn

05/09/1999

Hoàng Mai - Hà nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

121

2

Trần Văn Thế

27/12/1999

Phú Lương - Thái Nguyên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

122

2

Nguyễn Trường Sơn

17/06/1999

Thanh Trì - Hà nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

123

2

Phạm Minh Quang

02/08/1999

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

124

2

Lưu Bá Ngà

17/07/1997

Thanh Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

125

2

Nguyễn Văn Bình

28/08/1998

Thanh Oai - Hà nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

126

2

Trần Tiến Dũng

09/12/1999

Hưng Hà - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

127

2

Phạm Văn Hưng

04/02/1999

Đông Hưng - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

128

2

Nguyễn Trường Sơn

17/06/1999

Thanh Trì - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

129

2

Tạ Tiến Hào

11/09/1998

Ứng Hòa - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

130

2

Phạm Trường Nam

02/11/1999

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

131

2

Trần Quang Vinh

14/4/1998

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

132

2

Hoàng Hữu Quân

05/11/1999

Đông Anh - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

133

2

Phạm Hồng Thái

27/6/1999

Yên Châu - Sơn La

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

134

2

Nguyễn Bỉnh Thắng

5/12/1999

Yên Châu - Sơn La

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

         

 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

3

Nguyễn Ngọc Tú

03/12/1998

Đan Phượng - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

2

3

Trịnh Văn Tuyên

08/03/1998

Yên Dũng - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

3

3

Hoàng Cao Tuấn

30/10/1997

Long Biên - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

4

3

Lê Đức Thiện

02/07/1998

Triệu Sơn - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5

3

Phạm Công Thức

06/4/1999

Bình Lục - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6

3

Trần Minh Hòa

15/03/1999

Mỹ Lộc - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7

3

Đinh Hiển Linh

13/2/1996

Hoàn Kiếm - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

8

3

Trương Anh Tuấn

24/03/1997

Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

9

3

Lại Văn Nam

28/4/1998

Đông Anh - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

3

Nguyễn Trường Giang

17/09/1998

Gia Viễn - Ninh Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

11

3

Nguyễn Văn Huy

22/08/1998

Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

12

3

Nguyễn Mạnh Hưng

27/10/1999

TP Lai Châu - Lai Châu

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

13

3

Trần Đức Hiệp

10/02/1998

Nghĩa Hưng - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

14

3

Phạm Anh Tuấn

07/12/1999

Trực Ninh - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

15

3

Hy Hồng Hiệp

03/08/1999

Tây Hồ - Hà nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

16

3

Nguyễn Anh Linh

06/10/1999

Tam Nông - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

17

3

Đinh Thế Lực

02/09/1999

Xuân Trường - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

18

3

Nguyễn Minh Hoàng

27/5/1999

Thanh Xuân - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

19

3

Nguyễn Khắc Hưng

21/6/1999

Yên Phong - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

20

3

Trần Quốc Cường

11/11/1999

Phong Thổ - Lai Châu

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

21

3

Ngô Ngọc Hải

25/11/1999

Hiệp Hòa - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

22

3

Hoàng Việt Anh

25/02/1999

Yên Thế - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

23

3

Nguyễn Hữu Đạt

26/12/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

24

3

Hoàng Thanh Phong

04/03/1999

Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

25

3

Phạm Thị Hoa

18/11/1999

Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

26

3

Lê Minh Đức

23/08/1999

Gia Lâm - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

27

3

Phạm Thanh Tùng

01/06/1999

Yên Khánh - Ninh Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

28

3

Nguyễn Văn Cương

24/01/1999

Kim Bảng - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

29

3

Ngô Văn Mạnh

28/7/1999

Thanh Liêm - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

30

3

Đào Ngọc Thành

01/06/1999

Hà Trung - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

31

3

Trần Văn Cường

22/04/1999

Hà Trung - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

32

3

Đỗ Trường Sơn

18/10/1999

Hà Đông - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

33

3

Phạm Văn Dương

13/10/1999

Đông Hưng- Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

34

3

Nguyễn Tiến Thành

08/12/1998

Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

35

3

Nguyễn Văn Hải

03/04/1998

Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

36

3

Nguyễn Xuân Huê

08/11/1999

Thuận Thành - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

37

3

Đoàn Văn Chung

22/11/1999

Phúc Thọ - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

38

3

Nguyễn Sinh Quân

24/05/1999

Hoài Đức - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

39

3

Tạ Đức Hiệp

09/09/1999

Từ Sơn - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

40

3

Ngô Đình Đại

25/11/1999

Hiệp Hòa - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

41

3

Nguyễn Văn Sơn

08/08/1999

Bắc Quang - Hà Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

42

3

Đỗ Văn Trường

18/02/1999

Mê Linh - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

43

3

Nguyễn Văn Nguyên

17/01/1999

Hiệp Hòa - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

44

3

Thiều Đình Hùng

04/09/1999

Triệu Sơn - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

45

3

Nguyễn Khắc Hưng

21/06/1999

Yên Phong - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

46

3

Nguyễn Văn Giang

10/11/98

Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

47

3

Phùng Quang Văn

15/02/1999

Vĩnh Tường -  Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

48

3

Trần Hồng Đăng

19/12/1999

Vĩnh Tường -  Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

49

3

Trần Văn Dũng

11/05/1999

Vĩnh Tường -  Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

50

3

Nguyễn Đức Chính

10/05/1999

Vĩnh Tường -  Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

51

3

Nguyễn Hữu Phong

26/12/1999

Phúc Thọ - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52

3

Nguyễn Tiến Cảnh

27/04/1999

Phúc Thọ - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

53

3

Dương Ngọc Bình

29/07/1999

Phúc Thọ - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

54

3

Nguyễn Doãn Phương

10/01/1999

Mê Linh - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

55

3

Đặng Trọng Hải

27/01/1999

Yên Thành - Nghệ An

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

56

3

Ngô Văn Thi

29/6/1994

Hậu Lộc - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

57

3

Trần Tiến Anh

08/08/1999

TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

58

3

Chu Văn Phi

02/06/1999

Hiệp Hòa - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

59

3

Lê Đức Mạnh

18/06/1998

Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

60

3

Trần Văn Duy

02/11/1999

Trực Ninh - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

61

3

Nguyễn Phi Sỹ

29/04/1999

Hiệp Hòa - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

62

3

Trần Quang Hà

04/11/1999

Quỳnh Phụ- Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

63

3

Chu Văn Sỹ

26/06/1999

Ba Vì - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

64

3

Bùi Việt Hoàng

20/11/1999

Thanh Ba- Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

65

3

Nguyễn Văn Quân

28/08/1999

Phú Bình- Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

66

3

Lê Văn Quí

22/01/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

67

3

Nguyễn Văn Luân

29/06/1994

Hậu Lộc - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

68

3

Trần Thanh Lâm

14/07/1999

Đông Hưng - Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

69

3

Chử Minh Quang

14/9/1999

Lâm Thao - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

70

3

Mai Công Duẩn

18/10/1997

Giao Thủy - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

71

3

Nguyễn Đăng Huynh

06/6/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

         

 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

4

Nguyễn Công Minh

11/11/1998

Sóc sơn- hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

2

4

Nguyễn Viết Hưởng

02/02/1999

Xuân Trường - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

3

4

Nguyễn Trọng Hải

01/01/1999

Hà Trung - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

4

4

Đào Xuân Dương

26/03/1999

Diễn Châu - Nghệ An

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

5

4

Nguyễn Hoàng Nam

18/08/1999

Tân Yên - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

         

 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

5

Bùi Doãn Dũng

22/06/1997

Đan Phượng - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2

5

Ngô Thành Đạt

13/10/1998

Ý Yên -Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3

5

Lê Thanh Thập

24/01/1998

Kim Bảng - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4

5

Nguyễn Phúc Bảo Anh

12/12/1999

Đông Anh - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

5

5

Phạm Trung Kiên

06/11/1999

Phủ Lý - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6

5

Phạm Huy Kiên

14/09/1999

Vũ Thư - Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7

5

Vũ Viết Thuật

13/05/1998

Ứng Hòa - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

8

5

Cao Thái Sơn

03/05/1999

Lâm Thao - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

9

5

Phạm Văn Duy

28/02/1999

Trực Ninh - Nam Đinh

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10

5

Nguyễn Quang Linh

20/12/1999

Vụ Bản - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11

5

Nguyễn Trung Huy

23/01/1999

Chương Mỹ - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

12

5

Trần Văn Luyện

21/03/1999

Lục Nam - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

13

5

Nguyễn Văn Huy

12/11/1999

TP. Pleiku - Gia Lai

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

14

5

Vũ Ngọc Nhạ

06/08/1999

Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

15

5

Lê Văn Hải

10/07/1999

Quốc Oai - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

16

5

Nguyễn Hữu Nam

09/10/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

17

5

Nguyễn Hữu Trung

18/06/1998

Sóc Sơn - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

18

5

Mai Thế Tài

12/09/1999

Nga Sơn - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

19

5

Phan Huy Tùng

24/08/1999

Hưng Hà - Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

20

5

Vũ Thị Luyên

11/07/1996

Yên Mô - Ninh Bình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

21

5

Ngô Văn Quyền

25/09/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

22

5

Đỗ Trung Quân

19/02/1999

Mỹ Đức - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

           

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

   

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

6

Lê Hoàng Long

17/8/1998

Thanh Sơn - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

2

6

Nguyễn Văn Tân

08/09/1998

Nho Quan - Ninh Bình

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

3

6

Trần Huy Thành

23/9/1999

Kim Bảng - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

4

6

Nguyễn Hải Anh

22/01/1997

Ba Vì - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

5

6

Nguyễn Văn Mạnh

18/12/1990

Thạch Thất - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

6

6

Trần Đức Hiệp

10/02/1998

Nghĩa Hưng - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

7

6

Nguyễn Văn Huê

19/4/1998

Thuận Thành - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

8

6

Bùi Xuân Hà

13/10/1998

Ứng Hòa - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

9

6

Ngô Ngọc Hải

23/09/1999

Nam Đàn - Nghệ An

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

           

7. Ngành Điện công nghiệp

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

7

Nguyễn Viết Quyết

14/01/1998

Quốc Oai - Hà Nội

Điện công nghiệp

2

7

Đỗ Văn Hòa

27/11/1999

Hà Trung - Thanh Hóa

Điện công nghiệp

3

7

Đỗ Văn Quyền

10/06/1998

Yên Khánh - Ninh Bình

Điện công nghiệp

4

7

Phạm Trọng Hoàn

19/10/1999

Yên Dũng - Bắc Giang

Điện công nghiệp

5

7

Nguyễn Văn Khánh

24/09/1998

Thanh Liêm - Hà Nam

Điện công nghiệp

6

7

Nguyễn Thế Hoàng

12/07/1999

Hưng Hà - Thái Bình

Điện công nghiệp

7

7

Nguyễn Huy Hoàng

16/02/1998

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện công nghiệp

8

7

Nguyễn Hữu Huy

06/04/1999

Kiến Xương - Thái Bình

Điện công nghiệp

9

7

Lê Minh Quý

11/09/1999

Phú Xuyên - Hà Nội

Điện công nghiệp

10

7

Lường Quang Huy

02/04/1999

Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Điện công nghiệp

 

         
       

Tổng cộng:

270