Xuất bản thông tin

Danh sách trúng tuyển hệ cao đẳng - ĐỢT 2

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG - ĐỢT 2

 

1. Ngành Công nghệ thông tin

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

1

Nguyễn Chí Sơn

29/11/1999

Thanh Hóa

Công nghệ thông tin

2

1

Phạm Trường Nam

02/11/1999

Hải Hậu - Nam Định

Công nghệ thông tin

3

1

Nguyễn Thị Hằng

29/11/1996

Ý Yên - Nam Định

Công nghệ thông tin

4

1

Nguyễn Minh Chiến

19/11/1999

Thái Thụy - Thái Bình

Công nghệ thông tin

5

1

Bùi Duy Anh

26/11/1999

Đống Đa - Hà nội

Công nghệ thông tin

6

1

Nguyễn Ngọc Hân

28/11/1998

Thanh Liêm - Hà Nam

Công nghệ thông tin

7

1

Đặng Văn Đức

27/07/1999

CưMgar - ĐăkLăk

Công nghệ thông tin

8

1

Nhữ Hồng Nhung

21/09/1999

Thanh Xuân - Hà Nội

Công nghệ thông tin

9

1

Lê Văn Thắng

25/10/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Công nghệ thông tin

10

1

Nguyễn Tuấn Vũ

25/09/1999

TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Công nghệ thông tin

11

1

Hà Văn An

25/08/1999

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Công nghệ thông tin

12

1

Bùi Ngọc Hưng

05/04/1999

Hải Hậu - Nam Định

Công nghệ thông tin

13

1

Hoàng Quyết Thắng

19/09/1999

Hưng Hà - Thái Bình

Công nghệ thông tin

14

1

Nguyễn Văn Quyết

07/02/1999

Kim Bảng - Hà Nam

Công nghệ thông tin

15

1

Nguyễn Xuân Giáp

11/01/1999

Kiến Xương - Thái Bình

Công nghệ thông tin

16

1

Trần Văn Trường

18/04/1997

Hải Hậu - Nam Định

Công nghệ thông tin

17

1

Trần Thành Trung

15/9/1999

Cầu Giấy - Hà nội

Công nghệ thông tin

18

1

Nguyễn Hữu Thu

09/3/1999

Đà Bắc - Hòa Bình

Công nghệ thông tin

19

1

Nguyễn Quốc Đạt

21/04/1999

Ba Vì - Hà Nội

Công nghệ thông tin

20

1

Lê Đình Độ

28/10/1999

Thanh Hà - Hải Dương

Công nghệ thông tin

21

1

Đỗ Quốc Nhất

13/09/1999

Thanh Hà - Hải Dương

Công nghệ thông tin

22

1

Vi Văn Hòa

10/03/1999

Lục Ngạn - Bắc Giang

Công nghệ thông tin

23

1

Nguyễn Đình Đạt

14/03/1999

Gia Lộc - Hải Dương

Công nghệ thông tin

         

 

2. Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

   

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

2

Lê Văn Dương

06/08/1999

Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

2

Nguyễn Khắc Quang

29/01/1999

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

3

2

Nguyễn Quang Huy

04/8/1999

Tam Điệp - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4

2

Nguyễn Văn Kính

16/6/1998

Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

5

2

Ngô Văn Mạnh

25/11/1999

Kiến Xương - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6

2

Ngô Văn Đức

27/10/1999

Ý Yên-Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7

2

Nguyễn Tiến Quảng

23/5/1999

Phúc Thọ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

8

2

Lê Hữu Nhu

4/3/1998

Ba Vì - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

9

2

Nguyễn Văn Thanh

06/4/1999

Ba Vì - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

10

2

Đỗ Thế Yên

26/10/1998

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

11

2

Lường Trường Giang

02/02/1999

Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

12

2

Nguyễn Chiến Thắng

31/12/1999

Mê Linh - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

13

2

Hoàng Hậu Lộc

15/08/1999

Vũ Thư - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

14

2

Bùi Văn Hào

09/12/1999

Đông Anh - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

15

2

Bành Tuấn Anh

05/06/1998

Lục Ngạn - Bắc Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

16

2

Lê Tuấn Anh

19/7/1999

TX Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

17

2

Nguyễn Việt Anh

2/11/1999

TX Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

18

2

Đỗ Mạnh Tiến

27/11/1999

Ứng hòa - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

19

2

Chu Hoài Nam

7/12/1999

Ba Vì - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

20

2

Nguyễn Quang Linh

20/12/1999

Vụ Bản - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

21

2

Nguyễn Xuân Bình

10/07/1999

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

22

2

Đàm Ngọc Anh

16/04/1996

Yên Mô - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

23

2

Nguyễn Công Sơn

2/10/1998

Giao Thủy - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

24

2

Trần Trịnh Thành Đạt

2/11/1999

Cẩm Phả - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

25

2

Nguyễn Văn Thọ

20/04/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

26

2

Quách Văn Sơn

17/07/1994

Tiên Lãng - Hải Phòng

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

27

2

Lê Hữu Quân

26/09/1999

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

28

2

Đỗ  Đình Hoàng Anh

19/09/1999

Quỳnh Phụ- Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

29

2

Nguyễn Huy Hoàng

08/02/1999

Sóc Sơn-Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

30

2

Đặng Minh Hải

01/10/1999

Chương Mỹ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

31

2

Nguyễn Đức Trọng

13/02/1999

Phủ Lý - Hà Nam

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

32

2

Lê Việt Quang

29/12/1999

Thanh Xuân - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

33

2

Trần Quang Hiệp

18/02/1999

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

34

2

Nguyễn Văn Nam

01/10/1999

Hưng Hà-Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

35

2

Lê Quốc Bảo

25/09/1998

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

36

2

Nguyễn Mạnh Lâm

05/03/1997

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

37

2

Ngô Quang Thịnh

14/09/1998

Tân Yên - Bắc Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

38

2

Hoàng Tuấn Anh

14/11/1999

Kiến Xương-Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

39

2

Nguyễn Mạnh Cương

26/08/1999

Duy Tiên - Hà Nam

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

40

2

Nguyễn Thế Lâm

10/05/1999

Quỳnh Phụ - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

41

2

Nguyễn Mạnh Cường

02/10/1998

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

42

2

Nguyễn Phương Nam

30/11/1999

TP Hải Dương - Hải Dương

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

43

2

Trần Văn Lợi

19/06/1999

Việt Trì - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

44

2

Nguyễn Xuân Việt

19/09/1999

Hưng Hà - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

45

2

Trần Duy Tùng

13/08/1999

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

46

2

Vũ Quang Trung

06/10/1999

Nga Sơn - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

47

2

Đỗ Văn Hân

03/05/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

48

2

Hoàng Long Thắng

25/09/1996

Hoàn Kiếm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

49

2

Điêu Minh Đức

01/07/1999

Tam Nông - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

50

2

Quách Văn Hưng

17/09/1990

Nho Quan - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

51

2

Đỗ Văn Hợp

16/07/1999

Hải Hậu - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

52

2

Phạm Anh Tuấn

01/11/1999

Hương Khê - Hà Tĩnh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

53

2

Vũ Đình Thứ

08/08/1998

Gia Bình - Bắc Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

54

2

Nguyễn Minh Ngọc

14/10/1991

Thanh Xuân - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

55

2

Đặng Xuân Phong

22/11/1999

Thanh Trì - Hà nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

56

2

Nguyễn Văn Thắng

05/05/1999

Mỹ Đức - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

57

2

Nguyễn Văn Nhất

31/10/1999

Lạng Giang-Bắc Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

58

2

Hoàng Hậu Lộc

15/8/1999

Vũ Thư - Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

59

2

Trịnh Văn Quyền

12/06/1998

Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

60

2

Nguyễn Văn Tình

12/11/1999

TXLagi- Bình Thuận

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

61

2

Nguyễn Xuân Dương

26/9/1997

Ứng hòa - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

62

2

Bùi Văn Hiếu

16/04/1999

Mỹ Đức - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

63

2

Hoàng Công Binh

15/12/1997

Đông Anh - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

64

2

Bùi Công Tuyền

14/11/1999

Hạ Hòa - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

65

2

Nguyễn Xuân Lực

12/09/1997

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

66

2

Nguyễn Văn Sỹ

11/02/1999

Tân Yên - Bắc Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

67

2

Nguyễn Văn Hải

11/03/1998

Nam Trực - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

68

2

Kiều Đức Huy

03/08/1997

Thạch Thất - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

69

2

Lê Hồng Tiến

21/11/1999

Gia Viễn - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

70

2

Hoàng Quốc Việt

29/11/1999

Phù Cừ - Hưng Yên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

71

2

Hoàng Văn Minh

10/06/1999

Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

72

2

Quách Trọng Tường

19/11/1999

Yên Thủy - Hòa Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

73

2

Lê Đức Dương

28/4/1999

Nông Cống - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

74

2

Trương Hồng Quân

23/10/1999

Ứng Hòa - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

75

2

Nguyễn Văn Tĩnh

29/6/1999

Kim Sơn- Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

76

2

Bùi Văn Đức

02/12/1999

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

77

2

Đinh Ngọc Kiên

04/02/1999

Mỹ Đức - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

78

2

Đoàn Hồng Tân

05/09/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

79

2

Ngô Bá Đoàn

29/07/1999

Lục Ngạn - Bắc Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

80

2

Lê Xuân Dương

30/04/1999

Phủ Lý - Hà Nam

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

81

2

Hà Anh Tú

10/07/1998

Cẩm Phả - Quảng Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

82

2

Lê Văn Sáng

07/05/1999

Triệu Phong - Quảng trị

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

83

2

Bùi Văn Huấn

17/08/1999

Phú Bình - Thái Nguyên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

84

2

Nguyễn Nam Cao

22/02/1998

Xuân Trường - Nam Định

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

85

2

Đinh Quốc Hoàng Phi

10/09/1999

Cư Kuin - Đăk Lăk

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

86

2

Đặng Gia Khiêm

25/09/1998

Hà Trung - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

87

2

Nguyễn Thế Đạt

20/12/1995

Gia Lâm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

88

2

Lã Tuấn Linh

28/06/1998

Yên Mô - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

89

2

Nguyễn Khắc Quân

27/04/1999

Đan Phượng - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

90

2

Bùi Văn Nguyên

21/11/1999

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

91

2

Lê Hữu Vượng

17/01/1999

Hà Trung - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

92

2

Lường Trường Giang

02/02/1999

Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

93

2

Dương Quốc Trung

18/06/1999

Hoàn Kiếm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

94

2

Nguyễn Văn Bảo

05/9/1999

Than Uyên- Lai Châu

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

95

2

Nguyễn Anh Tuấn

16/06/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

96

2

Nguyễn Tiến Đạt

30/04/1999

Thanh Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

97

2

Lê Hữu Anh

05/01/1999

Thọ Xuân - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

98

2

Phạm Hùng Chinh

04/04/1998

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

99

2

Đinh Đức Thuận

21/12/1999

Gia Viễn - Ninh Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

100

2

Phùng Viết Trường

02/01/1998

Bắc Quang- Hà Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

101

2

Trần Văn Quân

25/12/1999

Vị Xuyên - Hà Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

102

2

Lê Anh Tuấn

26/11/1998

Hà Trung - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

103

2

Nguyễn Duy Tiến Thành

30/11/1998

Hà Đông - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

104

2

Lê Văn Long

10/10/1998

Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

105

2

Trần Trung Dũng

01/06/1999

Hà Trung - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

106

2

Trần Xuân Hiếu

16/03/1999

Quảng Xương - Thanh Hóa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

107

2

Nguyễn Tiến Đạt

28/2/97

Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

108

2

Nguyễn Xuân Tiến

05/04/1999

Mỹ Đức - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

109

2

Ninh Sỹ Hưng

22/6/1999

Lục Ngạn - Bắc Giang

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

110

2

Nguyễn Mạnh Cường

18/10/1995

Văn Giang - Hưng Yên

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

111

2

Phạm Quang Nghiêm

30/10/1999

Kim Thành - Hải Dương

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

112

2

Đặng Đức Thắng

19/11/1999

Kiến Xương-Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

113

2

Nguyễn Viết Hoàng

25/06/99

Chương Mỹ - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

114

2

Hoàng xuân Tú

17/11/98

Hưng Hà-Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

115

2

Trần Văn Đoàn

16/3/99

Hưng Hà-Thái Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

116

2

Bùi Sơn Tùng

8/5/92

Ba Đình- Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

117

2

Hoàng Duy Quang

17/4/98

Tân Lạc - Hòa Bình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

118

2

Nguyễn Nhật Anh Tuấn

10/11/1999

Kbang - Gia Lai

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

119

2

Lê Minh Hải

06/11/1997

Thường Tín - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

120

2

Lê Minh Hải

06/11/1997

Thường Tín - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

121

2

Nguyễn Văn Trọng

07/02/1999

Sóc Sơn - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

122

2

Vũ Mạnh Cường

11/03/1998

Thanh Ba - Phú Thọ

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

123

2

Vũ Trọng Quân

16/12/1998

Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

124

2

Ngô Văn Lăng

22/09/96

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

125

2

Nguyễn Văn Hưng

09/04/1998

Gia Bình - Bắc Ninh

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

         

 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

3

Phùng Ngọc Khôi

08/09/1999

Ba Vì - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

2

3

Nguyễn Ngọc Hiếu

17/08/1999

Ba Vì - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

3

3

Ngô Đình Dũng

17/6/1998

Hiệp Hòa - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

4

3

Phan Công Hoàng

25/5/1999

Hà Tĩnh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5

3

Đỗ Thế Anh

11/11/1999

Hải Hậu - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6

3

Nguyễn Thanh Giang

26/01/1999

Hà Trung - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7

3

Nguyễn Công Tùng

11/06/1996

TP.Hòa Bình - T. Hòa Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

8

3

Đỗ Văn Thắng

07/10/1999

Yên Định - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

9

3

Tạ Ngọc Bình

20/12/1999

Thái Thụy - Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

3

Bùi Văn Nguyên

21/11/1999

Quốc Oai - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

11

3

Lưu Văn Mạnh

11/09/1999

Kiến Xương - Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

12

3

Đinh Đức Thiện

3/6/1999

TP Tam Điệp - Ninh Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

13

3

Nguyễn Văn Thành

05/02/1999

Kiến Xương - Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

14

3

Nguyễn Đình Nam

27/8/1999

Hoài Đức - Hà nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

15

3

Lê Văn Hiếu

19/05/1999

Sầm Sơn - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

16

3

Lê Trung Đức

29/09/1999

Ứng hòa - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

17

3

Bùi Hồng Ngọc

20/10/1999

Hà Hòa - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

18

3

Trần Văn Huy

03/07/1998

Hưng Hà - Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

19

3

Hoàng Nghĩa Trường

28/11/1999

Nghĩa Đàn - Nghệ An

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

20

3

Lê Trần Bảo Trung

27/06/1999

Long Biên - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

21

3

Võ Khắc Đức

14/10/1999

Thường Tín - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

22

3

Phạm Ngọc Tấn

08/01/1998

Cư Jút - Đăk Nông

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

23

3

Hoàng Ngọc Sơn

04/07/1999

Hạ Hòa - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

24

3

Hoàng Hải Đăng

21/10/1999

Hạ Hòa - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

25

3

Phan Công Hoàng

25/05/1999

Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

26

3

Nguyễn Hoàng Minh

14/10/1999

Gia Lâm - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

27

3

Vũ Khắc Phụng

28/05/1999

Duy Tiên - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

28

3

Nguyễn Đức Hiển

24/4/1990

Gia Lâm - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

29

3

Hoàng Đức Hải

22/09/1999

Hạ Hòa - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

30

3

Nguyễn Đức Hải

04/11/1999

Kim Thành -Hải Dương

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

31

3

Nguyễn Văn An

13/06/1999

Thuận Thành - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

32

3

Hoàng Ngọc Sơn

04/07/1999

Hạ Hòa - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

33

3

Nguyễn Bá Bảo

09/03/1999

Thuận Thành - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

34

3

Nguyễn Đạt Đại

11/08/1998

Thuận Thành - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

35

3

Nguyễn Văn Thạch

20/05/1998

Đông Anh - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

36

3

Trịnh Ngọc Vượng

04/01/1999

Ứng hòa - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

37

3

Đỗ Văn Trường

18/02/1999

Mê Linh- Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

38

3

Đỗ Văn Thắng

30/08/1999

Mê Linh- Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

39

3

Nguyễn Doãn Phương

10/01/1999

Mê Linh- Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

40

3

Lê Văn Đức

29/06/1999

Mê Linh- Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

41

3

Hứa Gia Khánh

29/12/1999

Ba Vì - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

42

3

Nguyễn Văn Luân

23/08/1998

Thuận Thành - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

43

3

Hoàng Văn Tâm

11/09/1999

Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

44

3

Ngô Trường Giang

09/11/1999

Hiệp Hòa - Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

45

3

Lê Văn Hoàng

13/12/1999

Mỹ Đức - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

46

3

Nguyễn Mạnh Cường

27/06/1999

Trực Ninh - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

47

3

Nguyễn Tiến Nghĩa

17/07/1999

Yên Bình- Yên Bái

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

48

3

Hồ Xuân Phong

5/9/1999

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

49

3

Nguyễn Hữu Khánh

10/01/1999

Thanh Chương - Nghệ An

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

50

3

Bùi Công Đức

08/10/1996

Thái Thụy - Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

51

3

Lã Việt Hoàng

23/08/1998

Bình Lục - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52

3

Nguyễn Văn Chung

01/10/1998

Thạch Thành - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

53

3

Đỗ Văn Hiệu

07/03/1999

Văn Yên - Yên Bái

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

54

3

Nguyễn Hồng Thái

10/01/1999

Quỳnh Phụ - Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

55

3

Nguyễn Mạnh Kiên

12/9/1999

Cẩm Khê - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

56

3

Nguyễn Đức Hậu

8/11/1999

Cẩm Khê - Phú Thọ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

57

3

Nguyễn Đức Hùng

23/04/1999

Uông Bí - Quảng Ninh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

58

3

Nguyễn Văn Hải

04/02/1999

Quảng Xương - Thanh Hóa

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

         

 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

4

Nguyễn Hoài Nam

12/5/1999

Ba Vì - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

         

 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

5

Bùi Đình Việt

30/10/1999

Hoài Đức - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2

5

Lê Đình Tuân

30/4/1999

Yên Bình - Yên Bái

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3

5

Trịnh Ngọc Ánh

14/03/1998

Xuân Trường - Nam Định

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4

5

Trịnh Công Sơn

31/01/1998

Mai Linh - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

5

5

Nguyễn Trí Đồng

21/10/1995

Nam Đồng - Hải Dương

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6

5

Nguyễn Tiến Thanh

13/11/1998

Phú Xuyên - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7

5

Nguyễn Văn Dũng

19/10/99

Yên Dũng - Bắc giang

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

8

5

Nguyễn Trọng Nhẫn

03/03/1999

Tiên Du - Bắc Ninh

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

9

5

Nguyễn Văn Tùng

28/12/1999

Lạng Giang-Bắc Giang

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10

5

Trần Văn Huy

03/07/1998

Hưng Hà-Thái Bình

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11

5

Lê Văn Hòa

02/05/1999

Thanh Liêm - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

12

5

Lê Văn Dương

25/12/1999

Thanh Liêm - Hà Nam

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

         

 

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

   

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

6

Nguyễn Văn Tĩnh

29/6/1999

Ninh Bình

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

2

6

Nguyễn Hồng Dương

21/11/1999

Thanh Oai - Hà nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

3

6

Phạm Trọng Sơn

12/02/1998

Gia Lâm - Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

           

7. Ngành Điện công nghiệp

     

TT


ngành

Họ tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

 Tên ngành ĐKXT

1

7

Lương Hoài Nam

22/9/1999

Yên Bình - Yên Bái

Điện công nghiệp

2

7

Nguyễn Thế Hoàng

12/7/1999

Hưng Hà-Thái Bình

Điện công nghiệp

3

7

Phạm Văn Thiệp

01/10/1999

Kiến Xương-Thái Bình

Điện công nghiệp

4

7

Nguyễn Hữu Huy

06/4/1999

Kiến Xương-Thái Bình

Điện công nghiệp

5

7

Phan Đức Giang

28/09/1998

Vũ Thư - Thái Bình

Điện công nghiệp

6

7

Tạ Văn Duy

28/08/1997

Kinh Môn - Hải Dương

Điện công nghiệp

7

7

Hoàng Xuân Linh

15/04/1999

TP Ninh Bình - Ninh Bình

Điện công nghiệp

8

7

Ngô Văn Liêm

25/01/1999

Trực Ninh - Nam Định

Điện công nghiệp

9

7

Đồng Xuân Đại Lộc

09/10/1999

ĐăkSong - ĐăkNông

Điện công nghiệp

10

7

Nguyễn Khánh Hưng

03/07/1999

Yên Dũng - Bắc Giang

Điện công nghiệp

11

7

Trần Đức Lượng

25/06/1997

Nông Cống - Thanh Hóa

Điện công nghiệp

12

7

Nguyễn Đăng Đức

01/08/1999

Hạ Hòa - Phú Thọ

Điện công nghiệp

13

7

Ngô Quang Hiệu

05/01/1999

Hải Hậu - Nam Định

Điện công nghiệp

14

7

Nguyễn Thị Trang

04/09/1999

Thuận Thành - Bắc Ninh

Điện công nghiệp

15

7

Nguyễn Văn Huy

14/08/1997

Nông Cống - Thanh Hóa

Điện công nghiệp

16

7

Vũ Ngọc Tuấn

27/10/1995

Kiến Xương-Thái Bình

Điện công nghiệp

17

7

Nguyễn Thanh Tú

29/11/1999

Thái Thụy - Thái Bình

Điện công nghiệp

18

7

Lại Vũ Tâm

10/07/1992

Thanh Liêm - Hà Nam

Điện công nghiệp

           
       

Tổng cộng:

240