Xuất bản thông tin

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp K43 hệ CĐ và CĐN, K44 hệ TC

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp Khóa 43 hệ Cao đẳng và Cao đẳng nghề, Khóa 44 hệ Trung cấp