Xuất bản thông tin

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 40 hệ cao đẳng, cao đẳng nghề và Khóa 41 hệ TCCN