Xuất bản thông tin

KH: Phun hóa chất khử khuẩn và vệ sinh môi trường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN

 

KẾ HOẠCH

Phun hóa chất khử khuẩn và vệ sinh môi trường phòng chống dịch viêm đường

hô hấp cấp do nCoV tại trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội