Xuất bản thông tin

KH: tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K44 hệ CĐ và K45 hệ TC

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

KHÓA 44 HỆ CAO ĐẲNG VÀ KHÓA 45 HỆ TC