Xuất bản thông tin

KH: Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K45 hệ TC

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Khóa 45 hệ Trung cấp