Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 hệ Cao đẳng nghề Khóa 41 (điều chỉnh)

 LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 2 - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 41 (điều chỉnh)

Năm học 2014 - 2015

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41KTML

08/06 - 13/06

 

 

GDTC

 

ĐLĐL

 

 

TTN

 

 

Sân GDTC1

 

H504

 

 

K02

15/06 - 20/06

 

 

 

 

 

 

Tin học

C301

 

 

 

 

 

 

H406

22/06 - 27/06

 

CSTK&
MTK

 

 

 

AnhCN

 

 

 

 

 

H505

 

 

 

H206

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần).