Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 1 học kỳ 3 - Hệ CĐ nghề Khóa 41

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 3 - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 41

Năm học 2015 -2016

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41KTML

07/12 - 12/12

 

 

 

 

TTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K02

 

 

 

 

 

14/12 - 19/12

 

 

 

 

HTMLDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K04

 

 

 

 

 

21/12 - 26/12

 

 

 

 

LCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K01

 

 

 

 

 

 

 

 Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần).