Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 1 K46, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun, HK2 (2020-2021), khoa Điện - Tự động hóa

 

LỊCH THI

LẦN 1 KHÓA 46 - KỲ THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA