Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 - thi lần 1 (đối với HS nhập học sau ngày 5/9) - Hệ TCCN khóa 43

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I - THI LẦN I (đối với HS nhập học sau ngày 5/9) - HỆ TCCN KHOÁ 43

Năm học 2016 - 2017

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43ML + 43ĐCN

13/02 - 18/02

 

 

GDTC

 

 

 

Anh 1

 

 

CKT; VKT;ĐL

 

 

Sân GDTC1

 

 

 

T2-4 (H109)

 

 

H506

20/02 - 25/02

 

 

 

ĐCS; MĐ&KCĐ

 

 

Tin CB

 

 

 

 

 

 

H307

 

 

H406

 

 

 

 

Chú ý:     - Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

                - Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần