Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 43

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ III - HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 43

Năm học 2017 - 2018

Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
43ML 25/12 - 30/12           Anh CN(T8,9)
ML2(T10,11)
  KTATHTL
(T11,12)
THLCB1(T2,3)
THLCB2(T4,5)
 
          H108   H505 H2-002  
01/01 - 06/01           ĐHKK(T8,9)
LĐVH(T10,11)
    THH(T2,3)
THĐÔ(T4,5)
 
          H108     K01  
43ĐCN 25/12 - 30/12           Anh CN(T8,9)
VLĐ(T10,11)
      CCĐ(T8,9)
TĐ Đ(T10,11)
          H108       H108
01/01 - 06/01           THĐD1(T8,9)
THĐCN1(T10,11)
      ĐKTĐ (T8,9)
TBĐ(T10,11)
          H301       H108

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần