Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 2 học kỳ 5 hệ Cao đẳng nghề Khóa 41

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 5- HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 41

Năm học 2016 -2017

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41KTML

6/2 - 11/2

 

 

 

 

 

 

HTĐHKKTT; TTG;  TTTKLĐMLN

 

 

TCSX;     VLKTN;    TBN

 

 

 

 

 

 

K01

 

 

H506

13/2 - 18/2

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3-6 (H505)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần), môn nào không có SV thi đề nghị giáo vụ khoa báo phòng trực Đào tạo để đóng phòng.