Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 2 học kỳ 6 hệ Cao đẳng nghề Khóa 41

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 6 - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 41

Năm học 2016 -2017

Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
41KTML 24/4 - 29/4 CĐ MLM;     CĐ ĐHKK   KTS   ĐTCS;            ĐTCN   Marketing;   PLC   TKLĐSB HTML; TKLĐSB HTĐHKK  
H506(VĐ)   H402   H401   H403   H403 (VĐ)  

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần), môn nào không có SV thi đề nghị giáo vụ khoa báo phòng trực Đào tạo để đóng phòng.