Xuất bản thông tin

Một số tính năng cơ bản trong dạy và học qua Microsoft Teams

Một số tính năng cơ bản trong dạy và học qua Microsoft Teams


Cách tạo lớp học cho giảng viên

Để dạy học trực tuyến với Microsoft Teams, trước tiên bạn cần tạo lớp học theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Tại giao diện của Microsoft Teams, bạn chọn Teams. Sau đó chọn Join or create a team (tham gia hoặc tạo nhóm) ở góc trên bên phải của màn hình rồi nhấn nút Create team (tạo nhóm).

  • Bước 2: Tiếp đến, bạn chọn Class (lớp học), sau đó nhập tên lớp và mô tả vắn tắt thông tin của lớp rồi nhấn Next (tiếp theo).

  • Bước 3: Khi đã tạo được lớp học, bạn có thể thêm các học sinh vào lớp bằng cách: Gửi mã code để học sinh tự vào (lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team code). Ngoài ra, thầy cô cũng có thể tự thêm học sinh: Vào nhóm chọn Add member => Nhập Email của sinh viên, học sinh => Add.

  •  

Tìm hiểu các chức năng trên Microsoft Teams để dạy học đối với giáo viên

 

1. Thực hiện bài giảng trực tuyến qua tính năng Meet Now

Để dạy học online trên Microsoft Teams, các thầy cô cần thực hiện các thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào nhóm => Post => Chọn biểu tượng Meet cuối màn hình.

  • Bước 2: Nhập nội dung/tiêu đề của bài dạy => Meet Now để bắt đầu bài giảng.

  • Bước 3: Giáo viên có thể bật/tắt camera và chia sẻ màn hình để trình chiếu trong giảng dạy PowerPoint.

2. Tải tài liệu lên

Vào nhóm => Posts => Upload Class Material (Tải lên tài liệu lớp học) => Chọn Upload => Chọn file cần tải lên và nhấn Open (Mở).

3. Tạo bài tập/bài kiểm tra

Để giao bài tập/tạo bài kiểm tra, thầy cô có thể thực hiện theo các bước:

Vào nhóm => Tab Assignment (Bài tập) => Chọn Create.

Lưu ý: Có 2 dạng bài tập để giáo viên lựa chọn: Tự luận (Assignment) hoặc trắc nghiệm (Quiz), sau đó giáo viên có thể tự soạn nội dung bài tập trực tiếp trên MS Office365 Teams. Khi giao bài cho học sinh, sinh viên sẽ nhận được tin nhắn thông báo qua Email, hoặc thông báo của Teams trên điện thoại di động.

4. Chấm điểm bài tập

Nếu là dạng bài trắc nghiệm, điểm của học sinh sẽ được chấm tự động trên Teams còn dạng bài tự luận giáo viên sẽ tự chấm. Để chấm dạng bài này các thầy cô chọn Grades => Nhập điểm trực tiếp cho từng sinh viên.

 

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cho học sinh, sinh viên

 

Tham gia lớp học có sẵn

Khi được giáo viên gửi mã lớp, học sinh có thể tự tham gia lớp học trên team bằng cách:

Tại giao diện của MicroSoft Teams, chọn Teams rồi chọn tiếp Join or create a team (tham gia hoặc tạo nhóm) ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó chọn Join a team with code => Nhập mã code => Join team.

Tải bài giảng và tài liệu tham khảo

Để tải xuống bài giảng vài tài liêu học tập, bạn có thể thực hiện các bước sau: Vào nhóm lớp học => Chọn tab File => Click chuột phải vào file muốn tải => Chọn Download.

Làm bài tập/bài kiểm tra trên Teams

Vào tab Assignment (bài tập) => Chọn bài tập cần làm => Chọn Submit khi hoàn thành xong các bài tập.

Xem điểm

Điểm của các bài tập sẽ được để trong tab Grades sau khi các thầy cô chấm xong

 

Tìm hiểu chi tiết tại: https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/teams