Xuất bản thông tin

Ngành Viễn thông

SÁCH CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG. MÃ 06

 

TT
Mã sách
Tên sách
Tên tác giả
NXB
Năm XB
1
01-03
Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần
Vũ Đình Thành
KHKT
1997
2
04-12
Hệ thống viễn thông
Vũ Đình Thành
KHKT
1996
3
13-17
Nguyên lý thông tin trải phổ
TT Thông tin BĐ
Bưu điện
1998
4
18-22
VISAT là gì
TT Thông tin BĐ
KHKT
1996
5
23-27
Nguyên lý sửa chữa bảo dưỡng thiết bị Vi ba số băng hẹp
TT Thông tin BĐ
Bưu điện
1997
6
28-32
Sử dụng thư tín điện tử
TT Thông tin BĐ
KHKT
1996
7
33-36
Máy điện thoại ấn phím
TT Thông tin BĐ
KHKT
1997
8
37
Nguồn điện cho các thiết bị viễn thông
Bùi Thanh Giang
Bưu điện
2002
9
38-42
Cơ sở mạng LAN
TT Thông tin BĐ
Bưu điện
1998
10
43-47
Các mạng viễn thông 
Cty BCVT Việt Nam
Bưu điện
1998
11
48
Sử dụng EMAIL
Hoàng Trọng Nhân
Thuận Hoá
1998
12
49-51
Công nghệ thông tin
Ban CĐ CTQG về CNTT
GTVT
1997
13
52-56
Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu
Nguyễn Văn Thưởng
KHKT
1998
14
57
Cẩm nang thư tín thương mại hiện đại
Lê Minh Cẩn
Đồng Nai
1997
15
58-67
Các tổng đài điện thoại trên mạng VTVN
Lê Ngọc Giao
Bưu điện
2000
16
68-72
Quy định quy trình khai thác dịch vụ FAX công cộng trong nước và quốc tế
Tổng Cty Bưu điện
Bưu điện
2000
17
73-81
Hệ thống ghép kênh theo bước sóng quang
Dương Đức Tuệ
Bưu điện
2001
18
82-86
Cơ sở chuyển mạch và tổng đài tập I
Nguyễn Hồng Sơn
Giáo dục
2001
19
87-96
Cơ sở chuyển mạch và tổng đài tập II
Nguyễn Hồng Sơn
Giáo dục
2001
20
97-101
Mạng số liên kết đa dịch vụ
Nguyễn Công Khởi
Bưu điện
2001
21
102-106
An toàn và bảo mật tin tức trên mạng
Bùi Trọng Liên
Bưu điện
2001
22
107-111
Công nghệ truy nhập đa dịch vụ
Phạm Đình Luận
Bưu điện
2001
23
112-116
Hệ thống truyền dẫn đồng bộ số SDH
Bùi Trung Hiếu
Bưu điện
2001
24
117-121
Quy định quy trình khai thác dịch vụ FAX công cộng trong nước và quốc tế
Tổng Cty BCVT VN
Bưu điện
2000
25
122-126
Quy định cuộc trao đổi số chủ gọi bị gọi
Tổng Cty BCVT VN
Bưu điện
2001
26
127-130
Nguồn điện cho các thiết bị viễn thông
Bùi Thanh Giang
Bưu điện
2002
27
131
Mạng thông tin toàn quang
Dương Đức Tuệ
Bưu điện
2001
28
132
Quy định quản lý khai thác dịch vụ điện thoại thẻ Việt Nam
Tổng Cty BCVT VN
Bưu điện
2000
29
133-136
Thực hành trên INTERNET
Nguyễn Minh Lý
Đồng Nai
1998
30
137-139
Giáo trình thực hành Internet
Nguyễn Ngọc Tuấn
KHKT
1999
31
140-144
INTERNET tham khảo toàn diện
Trương Tuấn Anh
Trẻ
1997
32
145-146
INTERNET toàn tập
Trịnh Anh Toàn
Đà Nẵng
2000
33
147-148
INTERNET cho mọi người
Nguyễn Văn Hoàng
Thống kê
1999
34
149-153
Hướng dẫn khai thác và sử dụng INTERNET
Trần Quang Minh
Thống kê
2000
35
154-156
Truy cập Internet bằng IE 4.0
Lê Minh Trí
Thống kê
1998
36
157-159
Sử dụng IMAIL thật là dễ
Nguyễn Thế Hùng
Thống kê
2001
37
160-164
Những cơ bản ban đầu về INTERNET
Trần Hoàng Lương
KHKT
1996
38
165-175
Tổng quan về mạng B-ISDN
Nguyễn Hữu Thanh
KHKT
1997
39
176-178
Kỹ thuật Vi xử lý
Văn Thế Minh
Giáo dục
1997
40
179-181
Quy hoạch phát triển mạng lưới viễn thông
Nguyễn Minh Huyền
KHKT
2000
41
182-186
Báo hiệu trong mạng viễn thông
Đỗ Mạnh Cường
KHKT
2001
42
187-196
Mạng truyền thông công nghiệp
Hoàng Minh Sơn
KHKT
2001
43
197-204
Vô tuyến chuyển tiếp
Nguyễn Phạm Anh Dũng
KHKT
1997
44
205-208
Các hệ thống và truyền dẫn xử lý thông tin
Hồ Khánh Lâm
KHKT
1997
45
209-211
Thông tin di động tập 
Trần Hồng Quân
KHKT
2001
46
212-218
Thông tin di động tập 1
Nguyễn Phạm Anh Dũng
KHKT
1997
47
219-225
Thông tin di động tập 2
Nguyễn Phạm Anh Dũng
KHKT
1997
48
226-230
Điện thoại kỹ thuật số
Tổng cục Bưu điện
Bưu điện
1999
49
231-245
Hệ thống viễn thông tập 1
Thái Hồng Nhị
Giáo dục
2001
50
246-255
Hệ thống viễn thông tập 2
Thái Hồng Nhị
Giáo dục
2001
51
256-257
Các công nghệ viễn thông mới
Nguyễn Quý Sỹ
KHKT
1997
52
258-265
Thông tin vệ tinh
Nguyễn Đình Lương
KHKT
1997
53
266-270
Thông tin vệ tinh
Nguyễn Đình Lương
Bưu điện
2001
54
271-275
Giáo trình thông tin di động
Nguyễn Phạm Anh Dũng
Bưu điện
2002
55
276-277
Vi ba số tập 1
Bùi Thiện Minh
KHKT
1993
56
278-279
Vi ba số tập 2
Bùi Thiện Minh
KHKT
1993
57
280-289
Vi ba số tập 1
Bùi Thiện Minh
Bưu điện
2000
58
290-299
Vi ba số tập 2
Bùi Thiện Minh
Bưu điện
2000
59
300-304
Công nghệ chuyển giao kỹ thuật số và viễn thông NT
Lê Thanh Dũng
Bưu điện
2001
60
305-309
Quản lý khai thác và sử dụng dịch vụ Intenet
Tổng cục Bưu điện
Bưu điện
1998
61
310-315
Quy trình khai thác bảo dưỡng tổng đài ALCATEL 1000G10
Tổng Cty BCVT VN
Bưu điện
2000
62
316-323
Quy trình khai thác bảo dưỡng TB truyền dẫn quang
Tổng Cty BCVT VN
Bưu điện
2000
63
324-328
Thực hành lắp đặt cáp quang
Phan Nam Bình
Bưu điện
2001
64
329-333
Vô tuyến chuyển tiếp kỹ thuật số
Nguyễn Phạm Anh Dũng
Bưu điện
2001
65
334-338
Các hệ thống tính toán và sử lý thông tin
Hồ Khánh Lâm
Bưu điện
2001
66
339-343
Thiết bị đầu cuối
Vũ Đức Thọ
Giáo dục
2003
67
344-348
Thông tin di động số GELLULAR
Vũ Đức Thọ
Giáo dục
1997
68
349-353
Công nghệ ATM giải pháp cho mạng viễn thông băng rộng
Đỗ Trung Tá
Bưu điện
1998
69
354-358
Hệ thống chuyển mạch số
Dương Văn Thành
Bưu điện
2002
70
359-363
Mạng truyền thông đa phương tiện (Multimedia)
Phan Nam Bình
Bưu điện
1998
71
364-367
Các hệ thống truyền dẫn và xử lý thông tin
Hồ Khánh Lâm
KHKT
1997
72
368-371
Lý thuyết và kỹ thuật ANTEN
Phạm Anh
KHKT
2000
73
372-379
Công nghệ truyền dẫn quang
Cao Mạnh Hùng
KHKT
1997
74
380-384
Cơ sở truyền dẫn VIBA số
Nguyễn Phạm Anh Dũng
Bưu điện
2001
75
385
Công nghệ truyền dẫn số VT nông thôn
Lê Thanh Dũng
KHKT
1997
76
386-390
Kỹ thuật chuyển mạch số tập 2
Nguyễn văn Thắng
Giáo dục
1997
77
391-392
Mạng số liệu tập 2
Lê Thanh Dũng
KHKT
1994
78
393-396
Chuyển mạch số quản lý mạng
Nguyễn Thanh Kỳ
KHKT
1997
79
397-398
Hướng dẫn sử dụng mạng NOVELLETWARE
Dương Quang Thiện
HCM
1995
80
399-404
Công trình ngoại vi
Bùi Nguyên Chất
KHKT
1997
81
405
Hệ thống ghép kênh theo bước sóng quang
Dương Đức Tuệ
KHKT
2001
82
406
Lý thuyết và kỹ thuật ANTEN
Phan Anh
KHKT
2000
83
407-411
Lý thuyết trường điện từ
Kiều Khắc Lầu
Giáo dục
2007
84
412-416
Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần
Kiều Khắc Lầu
Giáo dục
2006
85
417-421
Nguyên lý và PP sửa chữa điện thoại di động T1
Phạm Đình Bảo
KHKT
2006
86
422-426
Nguyên lý và PP sửa chữa điện thoại di động T2
Phạm Đình Bảo
KHKT
2006
87
427-431
Nguyên lý và PP sửa chữa điện thoại di động T3
Phạm Đình Bảo
KHKT
2007
88
432-436
Nguyên lý và PP sửa chữa điện thoại di động T4
Phạm Đình Bảo
KHKT
2007
89
437-441
Thực hành viết mã cho điện thoại di động
Gia Việt
GTVT
2006
90
442-446
Kỹ thuật điện thoại qua IP &Internet (SV)
Nguyễn Hồng Sơn
LĐXH
2003
91
447-456
GT kỹ thuật vi xử lý T1
Hồ Khánh Lâm
2008
92
457-466
GT kỹ thuật vi xử lý T2
Hồ Khánh Lâm
2008
93
467-471
Giáo trình phương pháp số (Chuyên ngành điện tử - Viễn thông và CNTT
Phan Đăng Cầu
2007
94
472-477
An ninh trong thông tin di động
Nguyễn Phạm Anh Dũng
2006
95
478-482
Các tổng đài đa dịch vụ trên mạng viễn thông thế hệ sau (tái bản lần 1 )
Lê Ngọc Giao
2007
96
483-487
Công nghệ truyền dẫn cáp sợi quang - Lý thuyết và thực hành
Lưu Đức Văn
2007
97
488-492
Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau
Dương Văn Thành
2006
98
493-497
Lý thuyết thông tin và mã hoá
Vũ Ngọc Phàn
2006
99
498-502
Mạng vô tuyến tuỳ biến
Nguyễn Hoàng Cẩm
2007
100
503-507
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab (Có bao gồm đĩa CD - ROM)
Nguyễn Viết Đảm
2007
101
508-512
Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông
Bùi Thanh Giang
2008
102
513-517
Thiết kế và thi công hệ thống tiếp đất ,chống sét trạm viễn thông
Bùi Thanh Giang
2007
103
518-522
Các văn bản hướng dẫn và đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet
Bộ Bưu Chính VT
2007
104
523-527
Thống kê và ứng dụng trong BCVT
Bùi Xuân Phong
2005
105
528-532
GT lý thuyết thông tin
Nguyễn Bình
2007
106
533
Thiết bị đầu cuối thông tin
Vũ Đức thọ
GD
2003
107
534
Hệ thống viễn thông Tập 1
Thái Hồng Nhị
GD
2004
108
535
Hệ thống viễn thông Tập 2
Thái Hồng Nhị
GD
2001
109
536
Lý thuyết và kỹ thuật Ăngten
Phan Anh
KHKT
2003
110
537
Thông tin di động
Trần Hồng Quân
KHKT
2000
111
538-547
An ninh trong thông tin di động
Tháng 8 -2009
 
 
112
548-557
Hệ thống thông tin quang tập 1
 
 
 
113
558-567
Hệ thống thông tin quang tập 2
 
 
 
114
568-577
Vi ba số tập 1
 
 
 
115
578-587
Vi ba số tập 2
 
 
 
116
588-597
Kỹ thuật vi xử lý tập 1
 
 
 
117
598-607
Kỹ thuật vi xử lý tập 2
 
 
 
118
608-617
Công nghệ truyền dẫn cáp sợi quang - Lý thuyết và thực hành
 
 
 
119
618-623
Cải cách viễn thông và kinh nghiệm 1 số nước trên thế giới
 
 
 
120
624-631
Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau
 
 
 
121
632-641
Mạng thế hệ sau và tiến trình chuyển đổi
 
 
 
122
642-651
Mạng vô tuyến tuỳ biến
 
 
 
123
652-661
Đo kiểm tra đánh giá chất lượng mạng ngoại vi
 
 
 
124
662-671
Các tổng đài đa dịch vụ trên mạng viễn thông thế hệ sau
 
 
 
125
672-681
Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông
 
 
 
126
682-691
Tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông
 
 
 
127
692-701
Cơ sở lý thuyết truyền tin
 
 
 
128
702-711
Cảm biến điện tử tự thiết kế lắp ráp 50 mạch điện
 
 
 
129
712-721
Giáo trình kỹ thuật lập trình
 
 
 
130
722-731
Giáo trình phương pháp số (Chuyên ngành điện tử - Viễn thông và CNTT
 
 
 
131
732-741
Giáo trình lý thuyết thông tin (Chuyên ngành Điện tử viễn thông và CNTT)
 
 
 
132
742-746
Thiét kế và thi công các hệ thống tiếp đất, chống sét trạm viễn thông