Xuất bản thông tin

QĐ: V/v miễn, giảm học phí & hưởng chính sách nội trú cho HSSV Hệ CĐ, TC tại trường (2019 - 2020)

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc miễn, giảm học phí và hưởng chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên

Hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp tại trường năm học 2019 - 2020