Xuất bản thông tin

TB: Danh sách dự kiến HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập K45,46 hệ CĐ, K46 hệ TC HKII (2019-2020

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 

Khóa 45, 46 hệ Cao đẳng; Khóa 46 hệ Trung cấp 

Học kỳ II năm học 2019 - 2020