Xuất bản thông tin

Thể lệ Hội thi "Sáng tạo trẻ - Trí tuệ HCEET"

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

BTC HỘI THI

"SÁNG TẠO TRẺ - TRÍ TUỆ HCEET"

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 6  tháng 11  năm 2015

 

THỂ LỆ

Hội thi "Sáng tạo trẻ - Trí tuệ HCEET" lần thứ I

 năm học 2015-2016

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

- Góp phần tạo dựng một phong trào nghiên cứu khoa học với hình thức hội thi cho sinh viên Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Nhà trường), góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường;

- Giúp sinh viên tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với khả năng và điều kiện Nhà trường;

- Tạo cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình một chuyên đề khoa học, làm cơ sở để thực hiện đề tài khoa học trong sinh viên.

Điều 2. Đơn vị tổ chức  - Đơn vị phối hợp

- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường tổ chức hội thi ;

- Các đơn vị phối hợp: Phòng Đào tạo – NCKH và các Khoa chuyên môn.

Điều 3. Lĩnh vực thi

 Tất cả các chuyên đề, giải pháp về các lĩnh vực: Điện – Điện tử, Tự động hóa, Công nghệ Viễn thông, Công nghệ thông tin & Tin học ứng dụng, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt có quyền đăng ký dự thi.

Điều 4. Đối tượng dự thi

- Là đoàn viên thanh niên các chi đoàn HSSV đang học tập tại Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

- Các Chi đoàn có quyền thành lập đội thi theo khoa chuyên môn.

- Các đội thi có thể có một hoặc nhiều chuyên đề, mô hình, giải pháp dự thi.

- Các mô hình, giải pháp, chuyên đề đã đoạt giải trong các hội thi các cấp không được tham dự Hội thi Sáng tạo trẻ - Trí tuệ HCEET" lần thứ I, năm học 2015 - 2016.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá chuyên đề, giải pháp dự thi

1. Có tính mới, tính sáng tạo

Khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Giải pháp, chuyên đề sáng tạo hoàn toàn mới, không trùng với giải pháp, chuyên đề đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Nhà trường trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

- So với giải pháp, chuyên đề đã có, cải tiến để mang lại hiệu quả cao hơn.

2. Có tính ứng dụng

 Giải pháp, chuyên đề có tính ứng dụng hoặc có tiềm năng ứng dụng trong việc học tập – nghiên cứu khoa học tại Nhà trường.

3. Có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật

Giải pháp, chuyên đề mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật cao hơn so với các giải pháp, chuyên đề đã được áp dụng tại Nhà trường hoặc có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật trong việc áp dụng trong học tập – nghiên cứu khoa học của sinh viên.

4. Các giải pháp có nội dung vi phạm pháp luật không được tham dự Hội thi.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi gửi Ban Tổ chức 02 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ phô tô và 01 file mềm giải pháp), bao gồm Phiếu đăng ký dự thi, Bản mô tả giải pháp, chuyên đề dự thi, Toàn văn giải pháp, chuyên đề dự thi. Cụ thể như sau:

1. Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu 01 kèm theo) gồm các nội dung sau:

+ Họ và tên người những người dự thi;

+ Ngày tháng năm sinh;

+ Chi đoàn;

+ Tên giải pháp, chuyên đề dự thi (tên ngắn gọn nhưng thể hiện đủ bản chất của giải pháp, chuyên đề);

+  Lĩnh vực dự thi;

+ Thời điểm tạo ra giải pháp, chuyên đề (ghi rõ ngày tháng năm);

+ Cam đoan của đội dự thi về những điều ghi trong hồ sơ là đúng sự thật;

+ Xác nhận của chi đoàn.

2. Bản mô tả tóm tắt giải pháp, chuyên đề dự thi (ghi theo mẫu 02 kèm theo) gồm nội dung sau:

+ Tên giải pháp, chuyên đề dự thi (ghi theo phiếu đăng ký dự thi);

+ Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;

+ Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi. Mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn;

+ Khả năng áp dụng được;

+ Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của giải pháp, chuyên đề dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng .  

+ Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

+ Mô tả giải pháp, chuyên đề có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa.

3. Toàn văn giải pháp, chuyên đề dự thi:

Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi thực hiện chuyên đề, giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa và các tài liệu liên quan khác (nếu thấy cần thiết).

Chú ý: Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa. 

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ, xét chấm chuyên đề, giải pháp nghiên cứu khoa học

1. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ dự thi phải được đựng trong phong bì dán kín, nộp trực tiếp tại VP Đoàn trường – H403.

2. Thời hạn nhận, chấm điểm chuyên đề, giải pháp

+ Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 31/12/2015. Các hồ sơ nộp sau thời điểm này sẽ không được chấp nhận.

+ Chấm điểm sơ loại các chuyên đề, giải pháp dự thi và phân công cán bộ, giảng viên hướng dẫn khoa học trong tháng 01 năm 2016.

+ Công bố danh sách các giải pháp, chuyên đề lọt vào vòng sơ khảo hội thi: Tháng 01 năm 2016;

+ Tổ chức thi sơ khảo: dự kiến ngày 09 tháng 01 năm 2016

+ Tổ chức thi chung kết: dự kiến trước ngày 26 tháng 03 năm 2016

3. Hồ sơ dự thi không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình sẽ được trả lại sau khi trao giải Hội thi nếu đội dự thi yêu cầu.

Điều 8. Đánh giá, chấm điểm trong Hội thi

       1.Hội thi gồm hai phần thi: "Tìm hiểu khoa học" và "Nghiên cứu khoa học"

       2.Phần thi "Tìm hiểu khoa học" có 16 câu hỏi trong đó có 08 câu hỏi kiểm tra hiểu biết về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn theo hình thức trả lời nhanh; 08 câu hỏi về công nghệ, kỹ thuật theo hình thức trắc nghiệm.

       3.Phần thi "Nghiên cứu khoa học" các đội sẽ thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo.

       4.Việc chấm điểm hai phần thi do Hội đồng Giám khảo được Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Quy định về thang điểm đánh giá hai phần thi do Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo ban hành (có phụ lục kèm theo).

     5. Đội giành giải nhất là đội có tổng điểm cao nhất trong hai phần thi. Trong phần thi sơ khảo, BTC chọn tối đa 01 đội thi có chuyên đề được đánh giá cao nhất nhưng không nằm trong số các đội nhất để chọn vào thi trận chung kết.

Điều 9. Giải thưởng

- Giải thưởng "Hội thi Sáng tạo trẻ - trí tuệ HCEET" dự kiến:

+ 01 giải nhất với mức tiền thưởng: 1.000.000 VNĐ

+ 01 giải nhì với mức tiền thưởng: 500.000 VNĐ

+ 02 giải ba với mức tiền thưởng: 300.000 VNĐ

+ 01 giải sáng tạo khoa học công nghệ với mức tiền thưởng 500.000 VNĐ

Đội đoạt giải nhất được nhận cúp luân lưu và tiền thưởng của BTC. Các đội lọt vào vòng chung kết được nhận cờ và kèm theo tiền thưởng.

Ngoài ra:

- Các tác giả hoặc trưởng nhóm đoạt giải ba đến giải nhất được Ban Tổ chức xem xét đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

- Danh sách dự kiến các chuyên đề, giải pháp đoạt giải Hội thi được đăng trên Bản tin Đoàn Thanh niên Nhà trường và Cổng thông tin điện tử của Nhà trường (www.dtdl.edu.vn). Trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố danh sách, nếu  chuyên đề, giải pháp nào có sự tranh chấp về quyền tác giả, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, quyết định việc công nhận hoặc không công nhận giải thưởng đối với chuyên đề, giải pháp đó.

Điều 10. Hội đồng Giám khảo, các Tổ chuyên gia

Hội đồng giám khảo, Tổ chuyên gia gồm các cán bộ, giáo viên, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các chuyên đề, giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính

1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:

- Quỹ hoạt động Đoàn – Hội ;

- Hỗ trợ của Nhà trường;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:

- Chi tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi;

- Chi thưởng cho các chuyên đề, giải pháp đoạt giải thưởng;

- Chi các nội dung khác theo quy định.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. BCH Đoàn trường, Chi đoàn CBGV, các CLB HSSV trực thuộc Đoàn trường và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.

2. Các Uỷ viên BCH Đoàn trường là HSSV và Bí thư chi đoàn tích cực vận động các chi đoàn hưởng ứng tham gia Hội thi và đăng ký chuyên đề, giải pháp tham dự Hội thi.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp thực tế./.

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

BÍ THƯ BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Hoàng Mạnh Dương

 

PHỤ LỤC

 

THANG ĐIỂM VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ CÁC PHẦN THI

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

 

MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ, GIẢI PHÁP