Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu học online từ 17/5-21/5/2021

Thời khóa biểu học online từ 17/5-21/5/2021

 

1. Các lớp của khoa Điện tử - Viễn thông:

2. Các lớp của khoa Công nghệ Nhiệt lạnh:

3. Các lớp của khoa Điện - Tự động hóa:

4. Các lớp của khoa Công nghệ thông tin: