Xuất bản thông tin

Thông báo đăng thông tin thành lập diễn đàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG CĐ

ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          

       Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

(V/v: Đăng thông tin thành lập diễn đàn)

 

 

Diễn đàn HSSV Nhà trường được thành lập trên mạng xã hội Facebook

 

Hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, mạng xã hội Facebook  phát triển mạnh mẽ, đang ngày càng trở nên phổ biến, thu hút đông đảo người tham gia, nhất là giới trẻ, trong đó có HSSV Nhà trường.

 

\Ban thường vụ Đoàn trường đã đề xuất và được các cấp có thẩm quyền cho phép được lập diễn đàn chính thức các thế hệ HSSV Nhà trường trên mạng xã hội Facebook với đường dẫn : https://www.facebook.com/dtdlhn - Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội. BTV Đoàn trường chịu trách nhiệm về việc phát triển, duy trì trang và nội dung đăng tải, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và uy tín, hình ảnh của Nhà trường.

 

BTV Đoàn trường rất mong nhận được sự quan tâm của các thầy, cô giáo và các thế hệ HSSV Nhà trường.       

 

 

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

(Phó Bí thư)

(đã ký)

 

 

Phạm Quang Sáng