Xuất bản thông tin

Thông báo HSSV HCEET nghỉ học đến hết ngày 28.2.2021

Thông báo HSSV HCEET nghỉ học đến hết ngày 28.2.2021


Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

 

Thông báo

 

Trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19 trong tình hình mới, Học sinh, sinh viên toàn trường (kể cả HSSV đang đi thực tập) tạm thời nghỉ học thêm 01 tuần, đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021.

 

Trên cơ sở tính hình dịch bệnh, Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

 

Trân trọng!