Xuất bản thông tin

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 38 hệ CĐ, CĐN, khóa 39 hệ TCCN

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

 

 

THÔNG BÁO

 

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

Khóa 38 cao đẳng, cao đẳng nghề và khóa 39 TCCN

------------------------

 

1. Thời gian: 9h00 phút, ngày thứ bảy 30 tháng 8 năm 2014

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thành phần:

- Đại diện Ban Giám Hiệu, lãnh đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm các lớp tốt nghiệp.

- HSSV tốt nghiệp các khóa 38 hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề và khóa 39 hệ TCCN.

 

 Ghi chú: HSSV tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp phải có mặt đầy đủ, đúng giờ, mặc lễ phục và nghiêm túc trong quá trình diễn ra buổi Lễ.

HSSV phải mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân để nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ,…