Xuất bản thông tin

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp khóa khóa 40 TCCN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

----------------------

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả thi tốt nghiệp khóa khóa 40 TCCN

 

 

1. Phòng Đào tạo thông báo danh sách thí sinh và kết quả thi tốt nghiệp các lớp tại WEBSITE nhà trường và bảng tin từ ngày 11/8/2015.

 

2. Phòng Đào tạo nhận đơn phúc khảo trong thời hạn từ ngày 11/8/2014 đến 16h30 ngày 18/8/2015.

 

Không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên.

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TCCN KHÓA 40 (2013-2015) TẠI ĐÂY