Xuất bản thông tin

Thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp khóa 39 hệ CĐCQ và CĐ Nghề

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

----------------------

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp khóa 39 hệ CĐCQ và CĐ Nghề

 

 

1. Phòng Đào tạo thông báo danh sách thí sinh và kết quả thi tốt nghiệp các lớp tại bảng tin  và WEBSITE từ ngày 15/7/2015.

 

2. Phòng Đào tạo nhận đơn phúc khảo trong thời hạn từ ngày 15/7/2015 đến 16h30 ngày 21/7/2015.

 

Không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên.

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP KHÓA 39 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP KHÓA 39 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TẠI ĐÂY