Xuất bản thông tin

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ cao đẳng (điều chỉnh)

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG (Điều chỉnh)

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

Khoa Kỹ thuật viễn thông

Thứ 5 ngày 18/06/2015 chuyển sang thứ 3 ngày 23/06/2015

TT

Họ và tên

Sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Tiểu ban

Buổi

Thời gian

Phòng

1

Đào Kim Lực

39ĐTTT3

Ứng dụng của bộ khuếch đại EDFA trong hệ thống WDM

Th.s. Nguyễn Thị Hương

1

Sáng

8h - 8h45

H501

2

Bùi Văn Thiện

39ĐTTT1

Nghiên cứu các vấn đề thiết kế và triển khai trạm gốc BTS cho 3G

Th.s. Đặng Thị Ngọc Lan

9h – 9h45

3

Nguyễn Văn Tài

39ĐTTT2

Công nghệ LTE cho mạng di động 4G

Th.s. Đặng Thị Ngọc Lan

10h - 10h45

4

Nguyễn Văn Tú Anh

39ĐTTT3

Kỹ thuật điều chế đa sóng mạng OFDM và mô phỏng bằng MatLab

Th.s. Đỗ Phương Nhung

2

Chiều

14h -14h45

H501

5

Đặng Thị Hà

39ĐTTT2

Quy trình lắp đặt trạm BTS

Th.s. Phạm Thị Minh Nguyệt

15h -15h45

6

Trần Thị Hạnh

39ĐTTT2

Mạng thông tin di động

Th.s. Phạm Thị Minh Nguyệt

16h - 16h45

 

 

Khoa Điện điện tử

 Thứ 5 ngày 18/06/2015 chuyển sang thứ 3 ngày 23/06/2015

TT

Họ và tên

Sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Tiểu ban

Buổi

Thời gian

Phòng

1

Tạ Tùng Lâm

39TĐH1

Thiết kế và xây dựng hệ điều chỉnh tự động truyền động điện 1 chiều theo phương pháp điều chỉnh điện áp phần cứng động cơ

Phạm Kiên Trung

1

Sáng

8h - 8h45

H307

2

Đào Thị Thu Chang

39TĐH1

9h – 9h45

3

Nguyễn Văn Hân

39TĐH2

Thiết kế mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao ứng dụng PLC-S7-200 ĐK TĐ Tốc độ động cơ

Trịnh Thị Phương Oanh

2

Chiều

14h -14h45

H307

4

Phạm Duy Hợp

39TĐH2

15h -15h45

 

 

Khoa Nhiệt lạnh

 Thứ 5 ngày 18/06/2015 chuyển sang thứ 3 ngày 23/06/2015

TT

Họ và tên

Sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Tiểu ban

Buổi

Thời gian

Phòng

1

Tạ Văn Ninh

39KTNL1

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho siêu thị điện máy tại Hà Nội.

Th.s. Vương Toàn Tân

1

Sáng

8h - 8h45

H504

2

Đỗ Đình Lực

39KTNL1

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho xưởng may tại Hải Phòng.

Th.s. Vương Toàn Tân

2

9h – 9h45

3

Lưu Chí Hiếu

39KTNL2

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm (xử lý gió) cho phòng họp tại Hà Nội.

Th.s. Đặng Quang Hùng

3

10h - 10h45

 

 

Chú ý:

- Khoa chủ động chuẩn bị trang thiết bị sử dụng trong buổi bảo vệ

 

- Cuối mỗi buổi bảo vệ Khoa nộp hồ sơ bảo vệ và kết quả chấm khoá luận tốt nghiệp về phòng Đào tạo – NCKH

 

- Sinh viên phải có mặt trước buổi bảo vệ 15 phút để chuẩn bị

 

- Sinh viên trình bày tóm tắt nội dung khoá luận trong thời gian 15 – 30 phút bằng Powerpoint

 

- Sinh viên bảo vệ khoá luận tốt nghiệp phải mang theo thẻ sinh viên (hoặc CMTND)