Xuất bản thông tin

Thông báo lịch nghỉ Tết

Thông báo

- Ngày 11/02/2015 Nhà trường tổ chức lễ sơ kết học kỳ 1. Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ học.

 

- Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 12/02/2015 đến hết ngày 25/02/2015.

 

- Từ ngày 26/02/2015 (thứ 5) học sinh, sinh viên toàn trường đi học bình thường theo thời khoá biểu.

Ghi chú: Đối với các lớp 40ĐCN, 40ML1, 40ML2, 40KTML và 41KTML ngày 26/2, 27/2/2015 học theo thời khoá biểu ngày 12/2 và 13/2/2015.