Xuất bản thông tin

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2016

Thông báo

 

- Ngày 29/01/2016 Nhà trường tổ chức lễ sơ kết học kỳ 1. Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ học.

 

- Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 01/02/2016 đến hết ngày 13/02/2016.

 

- Từ ngày 15/02/2016 (thứ 2) học sinh, sinh viên toàn trường đi học bình thường theo thời khoá biểu.