Xuất bản thông tin

Thông báo lịch phỏng vấn bổ sung của công ty FPT - Telecom

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT

 

Đối với các trường hợp không hoặc chưa đến phỏng vấn (không phân biệt đã đăng ký hay chưa), công ty sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn bổ sung cho vị trí nhân viên kỹ thuật theo lịch sau:
- Thời gian: từ 15h ngày 15/01/2015
-  Địa điểm: phòng họp Sông Hương, tầng 2B, số 48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội


Lưu ý:

 - Những trường hợp đã phỏng vấn và được gọi nhận việc nhưng không đến sẽ không nằm trong diện tham gia buổi phỏng vấn trên
- Sinh viên đăng ký tham gia buổi phỏng vấn bổ sung để tuyển dụng thực tập tại công ty FPT tại phòng A103 - Trung tâm ĐT, HN & PTCN - Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội chậm nhất 13h30 ngày 14/1/2015 (Thứ 4)
- Sinh viên đăng ký vị trí tuyển dụng khác (ngoài vị trí nhân viên kỹ thuật) sẽ thông báo lịch sau.
- Sinh viên trong diện đạt và cân nhắc trong buổi phỏng vấn lần 1 nhưng chưa đến nhận việc trong hai ngày công ty FPT thông báo vì yếu tố khách quan và vẫn có nguyện vọng thực tập tại công ty FPT đến phòng A103 - Trung tâm ĐT, HN & PTCN - Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội chậm nhất 13h30 ngày 14/1/2015 (Thứ 4) báo lại.