Xuất bản thông tin

Thông báo phát động cuộc thi "Sáng tạo Robot Việt Nam 2015"

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v phát động cuộc thi "Sáng tạo Robot Việt Nam 2015"

------------------------

 

ABU ROBOCON 2015 phát động cuộc thi "Sáng tạo robot 2015" với chủ đề về thi đấu cầu lông (ROBOMINTON) - thế mạnh thể thao của nước chủ nhà Indonesia.

 

Phát huy truyền thống nhiều năm tham gia phong trào nghiên cứu, chế tạo và tham gia thi sáng tạo Robot Việt Nam, Nhà trường phát động cuộc thi "Sáng tạo Robot Việt Nam 2015", Cụ thể:

1. Luật chơi: Xem tại đây

 

2. Hồ sơ đăng ký tham gia: 

- Bản đăng ký: theo mẫu của Ban tổ chức: Tải tại đây

- Giấy đề nghị của khoa chuyên môn về việc cho phép các nhóm được tham gia chế tạo robot dự thi, kèm theo danh sách đăng ký tham gia của các nhóm và dự trù kinh phí thực hiện của nhóm.

 

3. Kế hoạch của tổ chức:

- Nhận hồ sơ đăng ký tham dự: Từ ngày 23/01/2015 đến 27/02/2015.

- Tham gia vòng loại khu vực phía Bắc và vòng chung kết toàn quốc (theo kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi "Sáng tạo Robot Việt Nam 2015").

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo & nghiên cứu khoa học - B102

(người nhận: đồng chí Trịnh Tiến Hòa, điện thoại: 0972402913)

 

4. Đối tượng dự thi: Học sinh - sinh viên đang học tập tại trường trong thời gian diễn ra cuộc thi./.