Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI HỆ CAO ĐẲNG K38 & K39 TCCN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

---------------------

----------------------

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

V/V: PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

HỆ CAO ĐẲNG K38 & K39 TCCN

 

 

Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2014, Phòng Đào tạo & NCKH thông báo kế hoạch phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

 

1. Hệ Cao đẳng K38 CĐ:

 

Thời gian phát GCNTNTT sáng từ 8h00 đến 11h00 và chiều từ 14h00 đến 17h00  thứ ba ngày 29/7/2014

 

2. Hê trung cấp chuyên nghiệp K39 :

 

Thời gian phát GCNTNTT sáng từ 8h00 đến 11h00 và chiều từ 14h00 đến 17h00  thứ hai ngày 28/7/2014

 

Chú ý: khi đến nhận GCNTNTT đề nghị HSSV phải mang theo thẻ HSSV hoặc CMTND;