Xuất bản thông tin

Thông báo Thư viện tăng cường ca trực buổi trưa phục vụ bạn đọc

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

                                                    Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

                                                                                 ( V/v Thư viện tăng cường ca trực buổi trưa phục vụ bạn đọc)

 

 

Kính gửi :       - Các phòng, khoa, trung tâm

                        - Học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc mở cửa phòng đọc Thư viện buổi trưa phục vụ bạn đọc trong toàn Trường trong công tác học tập, nghiên cứu và nghỉ giải lao giữa 2 buổi học tại Trường. Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo tới bạn đọc về các hoạt động phục vụ trong thời gian ca trưa cụ thể như sau:

  1. Địa điểm phục vụ: Phòng đọc - B303, nhà B.
  2. Thời gian: 11h30'-13h00'.
  3. Các hình thức phục vụ bạn đọc:

- Mượn đọc tại chỗ.

- Được sử dụng máy tính phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu và tra cứu.

- Được sử dụng tài khoản truy cập và download tài liệu điện tử miễn phí trên kho tài liệu số (tailieu.vn).

- Được sử dụng truy cập Wifi miễn phí.

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo tới các phòng, khoa, trung tâm và học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường được biết để tiện liên hệ công tác./.

 

 

Trung tâm TT-TV

(PGĐ phụ trách)

 

 

Đã ký

 

 

 

 

Lê Hồng Thanh