Xuất bản thông tin

Thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid - 19

Thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid - 19


 

 

THÔNG BÁO

v.v tiếp tục kéo thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid - 19

----------------------------------------------------

 

Căn cứ Công văn số 1001/UBND-KGVX ngày 24/3/2020 của UBND TP HN về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công văn số 948/SLĐTBXH HN ngày 26/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội về việc tiếp tục cho HSSV nghỉ học đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, HCEET thông báo kế hoạch nghỉ cụ thể như sau:

Giảng viên và HSSV nghỉ giảng dạy, học tập, thực tập từ ngày 30/3/2020 cho đến khi có thông báo đi học trở lại (trong đó đã bao gồm ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương theo quy định)

Đối với học sinh các lớp văn hóa thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trung tâm giáo dục thường xuyên Cầu Giấy.

Toàn bộ thời gian nghỉ giảng dạy, học tập, Nhà trường sẽ bố trí dạy và học bù để đảm bảo tiến độ năm học.

Trong thời gian nghỉ, đề nghị giảng viên và HSSV thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của Bộ Y tế, trường hợp có các biểu hiện nhiễm bệnh, đề nghị đến ngay cơ sở y tế khám và báo cáo Nhà trường thông qua bộ phận Y tế theo số điện thoại: 0384018363.

 

Chi tiết: