Xuất bản thông tin

Thông báo về thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh dự thi kỳ thi Cao đẳng năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  HÀ NỘI

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

 

Về thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh dự thi kỳ thi Cao đẳng năm 2014


Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội thông báo tới các thí sinh 

1. Thời gian tập trung, làm thủ tục dự thi

9h00 ngày 14/07/2014

2. Thời gian thi: Ngày 15/7 và 16/7/2014 

3.  Địa điểm tập thí sinh trung và dự thi:

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Địa chỉ : ngõ 86, Phố Chùa Hà, Quận Cầu Giấy - TP HàNội

ĐT: (04) 38349644                             Hotline: 0968 983 516

Website: www.dtdl.edu.vn     

4. Danh sách thí sinh: Xem Chi tiết tại đây

 

5. Lưu ý:

Các thí sinh có tên trong danh sách dự thi mà không nhận được giấy báo dự thi vẫn đến trường tập trung, làm thủ tục dự thi như bình thường.