Xuất bản thông tin

Thông báo về việc dự Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018 đối với HSSV khóa 44

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

 

 

THÔNG BÁO

Về việc dự Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018 đối với HSSV khóa 44

------------------------

 

1. Thời gian: 8h30 phút, ngày thứ tư 11 tháng 10 năm 2017

2. Địa điểm: Sân nhà B

3. Thành phần: 100% học sinh, sinh viên khóa 44

(HSSV toàn trường được nghỉ học ngày 11/10/2017)

 Ghi chú: HSSV khóa 44 có mặt đầy đủ, đúng giờ và nghiêm túc trong quá trình diễn ra buổi Lễ.

HSSV mặc áo sơ mi sáng màu, quần tối mầu, đi giầy hoặc dép quai hậu