Xuất bản thông tin

TKB: Học trực tuyến các lớp tuần từ 21/06/2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Tuần từ 21/06/2021)

 

1. Các lớp của khoa Công nghệ thông tin:

 

2. Các lớp của khoa Điện - Tự động hóa:

 

3. Các lớp của khoa Công nghệ Nhiệt lạnh:

 

4. Các lớp của khoa Điện tử - Viễn thông: