CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

 

 

Đơn vị

 

Họ tên

 

Chức vụ

 

Địa chỉ, Điện thoại

Phòng Tổ chức – Hành chính

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 103

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 116

CN. Ngô Thị Anh Thư

Phó phòng

  

  

Phòng Quản trị

 

ThS. Nguyễn Trọng Thanh

 

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: K 202

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 105

   

 

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 202

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 118

ThS. Nguyễn Đăng Lăng

Phó phòng

ThS. Hoàng Nhật Thanh Phó phòng  

 

   

Phòng Công tác CT & Quản lý HSSV

 

ThS. Phạm Trường Sinh

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 102

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 112 

 

   

Phòng Kế toán – Tài vụ

CN. Nguyễn Thị Ngọc Dung

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 104

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 110

 

I. Phòng Tổ chức - Hành chính
Tham mưu tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:
1.  Xây dựng quy hoạch cán bộ, phân bổ kế hoach lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức của nhà trường.
2. Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc. Dự thảo xây dựng các quy chế hoạt động của trường.
3. Bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp với phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên theo dõi tình hình tư tưởng chính trị của viên chức và sinh viên. Tổ chức huấn luyện đội dân quân tự vệ nhà trường.
4.  Quản lý hồ sơ viên chức và lao động của viên chức; thực hiện các chế độ chính sách của viên chức .
5. Quản lý các công văn giấy tờ gửi đến và  gửi đi các nơi  trong và ngoài nhà trường. Cấp các loại giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu nhà trường.
6. Làm các báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức thực hiện việc in ấn các công văn, báo cáo, lưu trữ và quản lý hồ sơ văn thư. Phụ trách công tác tổng hợp và thi đua của nhà trường thực hiện công việc lễ tân, khánh tiết  các buổi sinh hoạt của nhà trường.
7. Tổ chức đón tiếp và theo dõi hoạt động các đoàn khách trong và ngoài  nước đến liên hệ công tác với trường. 

8. Quản lý đội bảo vệ, tổ chức công tác bảo vệ khu học tập và làm việc.
9.  Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính là uỷ viên thường trực và thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng đời sống nhà trường.
10. Chăm lo điều kiện làm việc sinh hoạt, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong thời gian làm việc ở trường. 

 

II. Phòng Quản trị 

Tham mưu tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:
1 . Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc mua sắm các trang bị, phương tiện dạy học chung và nghiên cứu khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Quản lý và sắp xếp phòng học cho các khoa và các hệ đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các khoa và nhà trường.
2. Quản lý môi trường và vệ sinh toàn bộ khu học và làm việc, đảm bảo cho nhà trường xanh sạch đẹp.
3. Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất. Quản lý điện nước khu học tập, làm việc. 

4. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn lao động, an toàn học tập và sinh hoạt trong toàn trường; thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ do Hiệu trưởng giao; 

5. Tổ chức hậu cần, cơ sở vật chất đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước theo kế hoạch của phòng Tổ chức – Hành chính;


III. Phòng đào tạo- Nghiên cứu khoa học
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:
1. Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng các loại hình, ngành mà Bộ giáo dục và đào tạo, UBND Thành phố cho phép.
2. Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và phục vụ giảng dạy.
3. Tổ chức, đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, quy chế đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thực hành và thực tập.
4. Dự thảo các văn bản hướng  dẫn công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo của nhà trường.
5. Giao kế hoạch, kiểm tra và đánh giá nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn cho giảng viên. 

6. Triển khai và quản lý  các hoạt động nghiên cứu khoa học và các dịch vụ liên quan đến công tác NCKH. Theo thẩm quyền, tổ chức bảo vệ, đánh giá xét duyệt các sáng kiến kinh nghiệm và công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ công chức và sinh viên.
7. Quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của người nước ngoài tại trường. Phối hợp đón các đoàn khách quốc tế vào trường vì mục đích giáo dục và đào tạo. Liên hệ các đối tác nước ngoài về công tác quan hệ quốc tế  trong hoạt động đào tạo.


IV. Phòng công tác Chính trị - quản lý sinh viên
Giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:
* Công tác chính trị:
1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho cán bộ công chức và sinh viên.
2. Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong viên chức và sinh viên. Nắm tình hình tư tưởng của cán bộ viên chức và sinh viên, tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.

* Công tác quản lý sinh viên:
1. Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên ra trường, chuyển trường, chuyển về địa phương.
2. Quản lý nề nếp và kết quả học tập của sinh viên, lưu trữ hồ sơ đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
3. Thực hiện việc đánh giá, phân loại sinh viên theo quy chế rèn luyện. Theo dõi công  tác thi đua, khen thưởng kỷ luật trong sinh viên.
4. Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý sinh viên. Phối hợp với các phòng, ban, khoa, tổ của nhà trường trong việc quản lý sinh viên. Quản lý hồ sơ sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với sinh  viên.
5. Quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
6. Thực hiện các loại hình bảo hiểm cho sinh viên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.


V.  Phòng Kế toán -Tài vụ
Tham mưu, tổng hợp đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể:
1. Xây dựng các kế hoạch chi tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy-học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
2. Lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, cấp phát và thanh toán theo đúng thủ tục tài chính. Lập sổ sách, chứng từ, báo cáo quyết toán đúng kỳ hạn. Quản lý, kiểm soát thu chi các nguồn vốn của  nhà trường.
3. Kiểm tra các đơn vị thu chi, thanh quyết toán. 
4. Tham gia ký kết các hợp đồng thuê công lao động, các hợp đồng mua sắm, thuê mướn khác. Cấp phát lương, học bổng và các loại chế độ kinh phí cho viên chức và sinh viên đảm bảo theo đúng các chế độ chính sách.

5. Lập sổ sách theo dõi tài sản của nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước, tổng hợp kiểm kê, thanh lý tài sản.