GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO 

I. Hệ Cao đẳng:

 

1. Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông: Gồm các chuyên ngành 

- Điện tử, viễn thông

- Công nghệ truyền thông

- Quản lý thông tin và kinh tế  

 

2. Truyền thông và mạng máy tính

 

3. Công nghệ thông tin

 

4. Tin học ứng dụng 

 

5. Công nghệ kỹ thuật nhiệt: Gồm các chuyên ngành

- Máy lạnh và điều hòa không khí

- Hệ thống lạnh bảo quản 

 

6 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

 

7. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

 

8. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử         

        

II. Hệ Cao đẳng nghề:

 

1. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

2. Điện công nghiệp

 

3. Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính 

 

III. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:


1. Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt (tên cũ: Máy lạnh và điều hòa không khí)

 

2. Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động


3. Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính


4. Tin học ứng dụng


5. Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông


6. Điện công nghiệp và dân dụng


7. Kế toán doanh nghiệp

 

IV. Hệ Trung cấp nghề:


1. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí


2. Điện công nghiệp

 

3. Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

 

V. Hệ sơ cấp nghề:

 

1. Điện dân dụng


2. Hàn điện


3. Hàn điện chịu áp lực

 

4. Điện lạnh


5. Hàn điện trong môi trường khí bảo vệ Ar (TIG)


6. Lắp ráp và bảo trì máy tính

 

7. Hàn điện trong môi trường khí bảo vệ CO2 (MAG, MIG)