GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO 

 

I. Hệ Cao đẳng:

 

         1. Công nghệ thông tin

 

2. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

 

3. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

 

4. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử         

 

5. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

6. Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

 

7. Điện công nghiệp

 

        

 

III. Hệ Trung cấp:

 

1. Điện công nghiệp và dân dụng

 

2. Tin học ứng dụng

 

3. Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

 

4. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

5. Điện công nghiệp

 

 

 

III. Hệ sơ cấp nghề:

 

1. Điện dân dụng


2. Hàn điện


3. Hàn điện chịu áp lực

 

4. Điện lạnh


5. Hàn điện trong môi trường khí bảo vệ Ar (TIG)


6. Lắp ráp và bảo trì máy tính

 

7. Hàn điện trong môi trường khí bảo vệ CO2 (MAG, MIG)