Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ

 

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1.      Triết học Mác – Lênin
2.      Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3.      Chủ nghĩa Xã hội khoa học
4.      Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5.      Tư tưởng Hồ Chí Minh
6.      Toán cao cấp 1
7.      Toán cao cấp 2
8.      Vật lý đại cương 1
9.      Vật lý đại cương 2
10. Hoá học đại cương
11. Anh văn cơ sở
12. Anh văn chuyên ngành
13. Tin học đại cương
14. Giáo dục thể chất 1
15. Giáo dục thể chất 2
16. Giáo dục quốc phòng
17. Pháp luật đại cương
 
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 
 
 

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT 

 

1.  Vẽ kỹ thuật
2.  Cơ học lưu chất
3.  Cơ học ứng dụng
4.  Kỹ thuật điện
5.  Đo lường điện và thiết bị đo
6.  Kỹ thuật điện tử
7.  Nhiệt động học kỹ thuật
8.  Truyền nhiệt
9.  Đo lường nhiệt
10. Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt
11. Tin học ứng dụng
12. Nguyên lý tự động điều chỉnh và điều khiển
13. Vật liệu kỹ thuật nhiệt
14. Môi trường công nghiệp và an toàn lao động
15. Kỹ thuật sấy
16. Đồ án công nghệ lạnh
17. Điện tử công suất
18. Lò hơi
19. Bơm - quạt – Máy nén
20. Kỹ thuật lạnh
21. Điều hoà không khí
22. Thiết bị điện
23. Vận hành sửa chữa máy lạnh
24. Tuabin nhiệt
25. Thiết kế hệ thống lạnh
26. Thực tập hàn điện
27. Thực tập hàn khí
28. Thực tập nguội
29. Thực tập nhận thức
30.  Thực tập lạnh cơ bản
31. Thực tập điện cơ bản
32. Thực hành máy lạnh
33. Thực hành điều hoà không khí
34. Thực hành lạnh công nghiệp
35. Thực tập tốt nghiệp
 
 

 

NGÀNH  TIN HỌC ỨNG DỤNG

 

1. Cấu kiện điện tử
2. Kỹ thuật mạch điện tử
3. Kỹ thuật số
4. Kỹ thuật vi xử lý
5. Quản trị đại cương
6. Phương pháp tính
7. Cơ sở lý thuyếtt truyền tin
8. Xác suất thống kê
9. Toán rời rạc
10. Logic đại cương
11. Xử lý tín hiệu số (DSP)
12. Tin văn phòng
13. Lập trình cơ bản Pascal
14. Kỹ thuật lập trình
15. Kỹ thuật lập trình C
16. Hệ điều hành
17. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
18. Cơ sở dữ liệu
19. Lập trình hướng đối tượng
20. Đồ hoạ ứng dụng
21. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
22. Cấu trúc máy tính
23. Lý thuyết quản lý - đồ án 1
24. Lý thuyết quản lý - đồ án 2
25. Mạng máy tính
26. Kỹ thuật thiết kế trang báo điện tử
27. Lập trình trên Windows
28. Công nghệ phần mềm
29. Lập trình Internet
30. Lắp đặt bảo trì máy tính
31. Thực tập tốt nghiệp
 
 NGÀNH  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG
1. Kỹ thuật điện
2. Mạch điện
3. Cấu kiện điện tử
4. Đo lường và thiết bị đo
5. Kỹ thuật mạch điện tử
6. Kỹ thuật số
7. Lý thuyết trường điện từ
8. Anten - đường truyền
9. Cơ sở thông tin số
10. Xử lý tín hiệu số
11. Ngôn ngữ lập trình
12. Mạng máy tính
13. Kỹ thuật siêu cao tần
14. Điện tử công suất
15. Kỹ thuật truyền hình
16. Kỹ thuật vi xử lý
17. Cấu trúc máy tính
18. Kỹ thuật chuyển mạch và mạng viễn thông
19. Hệ thống viễn thông 1
20. Hệ thống viễn thông 2
21. Thiết bị đầu cuối viễn thông
22. Thực tập điện tử cơ bản
23. Thực tập kỹ thuật số
24. Thực tập kỹ thuật vi xử lý
25. Thực tập Viễn thông cơ bản
26. Thực tập viễn thông chuyên ngành
27. Thực tập cuối khoá tại trường
28. Thực tập cuối khoá tại cơ sở 
 
 

 

NGÀNH  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

 

 I.  Khối kiến thức cơ sở ngành.
1. Vẽ kỹ thuật.
2.  Cơ học ứng dụng. 
3.  Nguyên lý – chi tiết máy
4.  Xác suất thống kê.
5.  Phương pháp tính.
6.  Sức bền vật liệu. 
7.  Cơ sở công nghệ chế tạo máy.
8.   Truyền động dầu ép và khí nén.
9.   Kỹ thuật điện - điện tử.
10. Kỹ thuật số và vi xử lý.
11. Đo lường và cảm biến.
12. Linh kiện điện tử. 
13. Môi trường công nghiệp và an toàn lao động.
14. Máy điện và khí cụ điện.
 
II.    Khối kiến thức chuyên ngành
1.   Kỹ thuật điều khiển tự động.
2.   Điện tử công suất.
3.    Thiết bị điện và hệ thống tự động.
4.   Cấu trúc máy tính và kỹ thuật lập trình. 
5.    Tự động hoá quá trình sản xuất.
6.    TRang bị điện và điện tử trên máy.
7.    Điều khiển lập trình (PLC). 
8.     Rôbốt công nghiệp. 
9.    Đồ án học phần tự động hoá.
10. Thực tập nhập môn cơ khí (nguôi).
11. Thực tập điện tử cơ bản.
12. Thí nghiệm đo lường.
13. Thực tập điện cơ bản. 
14. Thực tập lập trình C.
15. Thí nghiệm trang bị điện.
16. Thí nghiệm truyền động và điều khiển bằng dầu ép.
17. Thí nghiệm truyền động và điểu khiển bằng khí nén. 
18. Thí nghiệm điện tử.
19. Thực tập lập trình PLC. 
20. Thí nghiệm kỹ thuật cảm biến.
21. Thực tập vi xử lý.
22. Thí nghiệm điều khiển và điều chỉnh tự động.
23. Thực tập chuyên ngành.  
 
NGÀNH  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
1. Kỹ thuật đo lường
2. Mạch điện
3. Cấu kiện điện tử
4. Kỹ thuật số
5. Tin học đại cương
6. Thiết bị điện công nghiệp
7. Kỹ thuật mạch
8. Điện tử công suất
9. Vi xử lý – Vi điều khiển
10. Mạng cung cấp điện
11. Thực tập điện cơ bản
12. Thực tập điện tử cơ bản
13. Kỹ thuật Audio và Video
14. Kỹ thuật truyền số liệu
15. Thực tập kỹ thuật số và Vi xử lý
16. Truyền động điện
17. Thiết kế và mô phỏng Mạch điện tử
18. Thực tập điện tử dân dụng
19. Xử lý tín hiệu số
20. Điều khiểu lập trình PLC
21. Thiết bị hệ thống tự động
           
 
 Chưa có lời bình nào. Bắt đầu


Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Tien trinh dao dao cac ngành theo hoc che tin chi.doc 15/03/13
Hiển thị 1 mục.