Các trung tâm

   CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG 

 

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ, Điện thoại

Trung tâm Đào tạo, HN & PT Công nghệ

ThS. Nguyễn Đăng Lăng

Giám đốc

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, đối diện cổng trường, 

Điện thoại: (04) 37679338

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Giám đốc

       

Trung tâm Thông tin Thư viện

ThS. Lê Hồng Thanh

Phó Giám đốc phụ trách

Địa chỉ: B 301

Điện thoại: (04)38398047

 

(04)37673896, Số lẻ: 111

ThS. Phạm Thị Ánh Hồng

Phó Giám đốc