Chuẩn đầu ra

 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC HỆ ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2019

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

1. Công nghệ thông tin

 

2. Quản trị mạng máy tính

 

3. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

 

4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

6. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

7. Điện công nghiệp

 

8. Điện tử công nghiệp

 

9. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

10. Tự động hóa công nghiệp

 

 

HỆ TRUNG CẤP

 

1. Công nghệ thông tin

 

2. Thiết kế đồ họa

 

3. Thiết kế trang web

 

4. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

5. Điện công nghiệp

 

6. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC HỆ ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2017

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

2. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

3. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

4. Công nghệ thông tin

 

5. Điện công nghiệp

 

6. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

7. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

HỆ TRUNG CẤP

 

1. Tin học ứng dụng

 

2. Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

 

3. Điện công nghiệp

 

4. Điện công nghiệp và dân dụng

 

5. Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

 

6. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

7. Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

 

 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC HỆ ĐÀO TẠO TỪ TRƯỚC NĂM 2017

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

1. Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

 

2. Tin học ứng dụng

 

3. Công nghệ tự động 

 

4. Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

 

5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

6. Công nghệ thông tin

 

 

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

1. Kỹ thuật nhiệt và điện

 

2. Tự động hóa

 

3. Máy lạnh và điều hòa không khí

 

4. Kỹ thuật điện tử và bưu chính viễn thông

 

5. Kỹ thuật máy tính

 

6. Tin học ứng dụng

 

7. Kế toán doanh nghiệp