3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Kèm theo Quyết định  xét miễn, giảm học phí ngày 17 tháng 06 năm 2016)

           

A. HSSV được tiếp tục hưởng chế độ miễn học phí

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Đối tượng

Thời gian được miễn học phí

1

Nguyễn Văn Tuấn

8/18/1995

41ĐĐT3

Dân tộc Mường
Hộ cận nghèo

Từ tháng 1/2016
đến hết khóa học

           

B. HSSV được giảm 70% học phí

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Đối tượng

Thời gian được giảm học phí

1

Khung Xuân Hưng

5/3/1996

41ĐĐT1

Dân tộc Xạ Phang
ở vùng ĐKKT - XH đặc biệt khó khăn

Giảm 70% từ 12/2015 đến hết khóa học

           

C. HSSV được miễn, giảm 50% học phí

I. Đối tượng con thương binh

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Thời gian được miễn học phí

1

Trần Thanh Dũng

7/20/1997

42ĐĐT1

Miễn học phí từ tháng 9/2015
đến hết khóa học

2

Đặng Văn Phi

9/23/1996

42ĐTTT

3

Công Trung Đức

10/24/1997

42KTNL2

           

II. Đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS đi học trung cấp, trung cấp nghề

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Thời gian được miễn, giảm học phí

1.Khóa 40 hệ TCCN

Lớp 40THBĐ1

1

Nguyễn Trần Duy Anh

2/3/1997

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

2

Trần Đức Anh

10/3/1998

3

Lý Quang Hiệp

6/27/1998

4

Nguyễn Hải Nam

6/18/1998

5

Nguyễn Đức Nhân

2/17/1997

6

Nguyễn Đình Tú

9/19/1998

7

Nguyễn Thị Ngọc Anh

9/26/1998

8

Đặng Ngọc ánh

7/8/1998

9

Nguyễn Thu Giang

9/10/1998

10

Lê Mai Hạnh

1/13/1998

11

Trần Thu Hoài

3/25/1998

12

Trần Nhật Lệ

3/11/1998

13

Trần Tuyết Trinh

1/13/1997

Lớp 40THBĐ2

14

Phạm Việt Anh

5/16/1998

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

15

Đặng Việt Anh

8/13/1995

16

Nguyễn Tiến Đạt

8/12/1997

17

Nguyễn Đức Giang

9/23/1998

18

Vũ Đức Minh Hiếu

12/24/1997

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

19

Bùi Đức Huy

12/28/1995

20

Nguyễn Hoàng Long

8/15/1996

21

Phạm Công Quân

8/26/1996

22

Trương Thu Thảo

9/9/1997

23

Văn Đức Tiến

11/6/1998

24

Phạm Nguyên Dung

1/19/1995

25

Nguyễn Ngân Hà

7/28/1996

LỚP : 40THHM

26

Phạm Thái Bình

1/12/1998

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

27

Lê Tuấn Đạt

11/12/1997

28

Tạ Thế Hoan

7/10/1998

29

Nguyễn Mạnh Khang

12/4/1998

30

Nguyễn Mạnh Khoa

12/13/1998

31

Ngô Xuân Lộc

1/16/1998

32

Nguyễn Thành Nam

2/11/1997

33

Cao Đình Thuỷ

3/17/1994

34

Dương Anh Tú

1/3/1996

35

Dương Thanh Tú

12/2/1998

36

Dương Quốc Việt

10/26/1998

37

Hoàng Thu Trang

7/26/1998

38

Lê Hải Yến

6/5/1998

39

Đoàn Bảo Hân

9/30/1996

LỚP : 40THTL1

40

Nguyễn Thị Mai Anh

10/13/1998

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

41

Nguyễn Tuấn Anh

3/26/1998

42

Trần Tiến Anh

12/11/1998

43

Vũ Mạnh Cường

6/13/1998

44

Lê Duy

9/22/1998

45

Nguyễn Xuân Đức

3/8/1998

46

Nguyễn Ngọc Hà

10/17/1997

47

Nguyễn Hữu Hào

11/5/1998

48

Đỗ Như Hào

8/31/1998

49

Nguyễn Vy Hiếu

1/5/1998

50

Nguyễn Hoàng Hiệp

9/27/1998

51

Nguyễn Thị Hiền

1/17/1997

52

Nguyễn Việt Hoàng

10/30/1998

53

Hà Sơn Huy

6/18/1997

54

Nguyễn Bá Huy

10/7/1998

55

Phạm Hùng

9/11/1998

56

Đinh Văn Hưng

5/10/1998

57

Phạm Minh Lượng

10/8/1998

58

Nguyễn Tuấn Nam

10/30/1998

59

Nguyễn Văn Nam

6/13/1998

60

Nguyễn Minh Nhương

7/30/1998

61

Nguyễn Văn Quyết

7/21/1998

62

Nguyễn Thị Bích Thạch

6/8/1998

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

63

Lê Thị Thư

6/19/1998

64

Nguyễn Minh Tiến

4/25/1998

65

Lê Ngọc Trọng

7/21/1998

66

Nguyễn Duy Tú

5/20/1998

67

Lê Đức Việt

10/26/1998

68

Nguyễn Thị Hà

2/2/1998

69

Nguyễn Thị Hằng

4/18/1998

70

Nguyễn Thị Thu

7/10/1998

71

Nguyễn Thị Hải Yến

11/23/1998

72

Trần Đức Long

2/2/1998

Giảm 50%: từ 9/2013 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

73

Nguyễn Văn Minh

6/3/1996

74

Nguyễn Văn Nghĩa

7/11/1998

LỚP : 40THTL2

75

Nguyễn Văn Chuyền

3/19/1997

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

76

Nguyễn Trí Chương

8/29/1998

77

Nguyễn Danh Công

7/5/1997

78

Vũ Đình Dũng

1/10/1998

79

Bùi Trung Đức

4/9/1998

80

Nguyễn Văn Hải

8/22/1998

81

Nguyễn Đình Hải

8/7/1997

82

Trần Thị Hoan

11/1/1998

83

Chu Văn Hoà

7/1/1998

84

Trần Viết Hoàn

10/26/1998

85

Nguyễn Hồng Kiên

11/21/1998

86

Nguyễn Khắc Linh

8/31/1998

87

Nguyễn Thị Linh

8/26/1998

88

Nguyễn Đình Mạnh

12/31/1998

89

Dương Văn Minh

3/2/1998

90

Lưu Văn Minh

5/23/1998

91

Nguyễn Quang Minh

1/16/1998

92

Nguyễn Duy Quân

1/22/1997

93

Nguyễn Tự Quyết

2/11/1998

94

Cao Đắc Sơn

3/3/1998

95

Nguyễn Khắc Sỹ

12/26/1997

96

Nguyễn Thu Thuỷ

11/6/1998

97

Nguyễn Văn Tiến

12/21/1998

98

Đặng Trần Tuyến

11/27/1997

99

Nguyễn Đình Tú

10/16/1998

100

Nguyễn Thị Hồng Vân

9/17/1999

101

Trần Thị Minh Anh

8/30/1998

102

Vũ Thị Vân Anh

10/5/1998

103

Nguyễn Thị Thu Hà

10/2/1997

104

Trần Thị Hiền

4/21/1998

105

Đặng Thị Hồng

8/6/1998

106

Nguyễn Thị Thu Hường

11/8/1998

107

Nguyễn Chí Ninh

6/30/1998

Giảm 50%: từ 9/2013 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

108

Nghiêm Huyền Chi

6/10/1998

109

Trần Hữu Thuận

5/13/1998

110

Nguyễn Thị Yến

8/25/1998

LỚP : 40THTL3

111

Phạm Gia Bảo

6/30/1998

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

112

Nguyễn Trọng Diễm

6/16/1998

113

Nguyễn Kim Dũng

8/5/1998

114

Nguyễn Vinh Đạt

5/25/1998

115

Nguyễn Thế Đức

9/28/1997

116

Nguyễn Trung Hiếu

1/5/1998

117

Vương Tất Hiếu

10/29/1997

118

Mai Thu Hiền

12/15/1998

119

Nguyễn Thị Hoa

12/20/1998

120

Nguyễn Đình Huân

11/15/1995

121

Nguyễn Danh Hùng

12/20/1997

122

Trần Thị Hương

11/4/1998

123

Trình Hữu Khang

6/8/1998

124

Lê Văn Kiên

12/15/1998

125

Bùi Đức Mạnh

8/15/1998

126

Ngô Quang Mạnh

4/24/1998

127

Vũ Đức Nam

11/9/1998

128

Bùi Minh Quang Ninh

12/24/1997

129

Nguyễn Viết Phong

10/26/1998

130

Đỗ Văn Quyết

3/15/1997

131

Nguyễn Văn Thanh

3/9/1997

132

Mầu Tiến Thắng

7/10/1998

133

Trần Thị Vân

5/13/1998

134

Đinh Duy Hà

4/15/1997

Giảm 50%: từ 9/2013 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

2.Khóa 41 hệ TCCN

LỚP : 41THTL

135

Đỗ Đắc Biển

9/23/1999

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

136

Nguyễn Bá Chiến

6/20/1998

137

Nguyễn Lệnh Công

10/13/1999

138

Lưu Tài Dương

3/22/1998

139

Phạm Minh Đức

8/8/1999

140

Nguyễn Ngọc Đức

11/5/1999

141

Nguyễn Đức Hạnh

11/2/1998

142

Đoàn Quốc Hội

7/28/1999

143

Nguyễn Thanh Hùng

3/30/1999

144

Trịnh Đức Kỷ

11/22/1999

145

Đỗ Đức Linh

12/13/1999

146

Vũ Hoàng Nam

5/17/1999

147

Nguyễn Văn Ninh

1/14/1998

148

Nguyễn Văn Sơn

10/5/1999

149

Ngô Văn Trường

1/11/1999

150

Trần Đức Tuấn

12/16/1999

3.Khóa 41 hệ TCN

LỚP : 41ĐPT

151

Nguyễn Sỹ Bắc

10/4/1998

Miễn học phí từ tháng 12/2015
đến hết khóa học

152

Nguyễn Văn Chung

9/5/1999

153

Ngụy Văn Doanh

8/22/1999

154

Đoàn Hải Đăng

7/14/1999

155

Hoàng Trung Hiếu

3/21/1999

156

Trần Văn Hiếu

12/18/1999

157

Nguyễn Thanh Hoàn

7/29/1999

158

Vũ Quang Huy

4/5/1999

159

Hoàng Thị Lan Hương

8/28/1999

160

Ngụy Thị Vân Khánh

10/21/1999

161

Nguyễn Thị Thúy Linh

6/26/1999

162

Nguyễn Quang Minh

12/22/1997

163

Đào Bá Nam

11/4/1998

164

Nguyễn Mậu Nguyên

2/6/1999

165

Nguyễn Thị Mỹ Nhâm

1/23/1998

166

Nguyễn Trương Thế

6/24/1999

167

Đoàn Mạnh Tiến

5/5/1999

168

Nguyễn Văn Trường

6/6/1998

169

Hoàng Hải Yến

10/6/1998

4.Khóa 42 hệ TCCN

Lớp : 42MLBV

170

Phùng Tuấn Anh

4/27/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

171

Nguyễn Bá Doanh

12/6/2000

172

Dương Quốc Duy

12/6/2000

173

Trần Tiến Dũng

5/10/2000

174

Đỗ Trọng Dũng

12/20/2000

175

Chu Quý Dương

9/15/2000

176

Phùng Bá Đồng

12/9/2000

177

Lê Đại Đồng

10/20/2000

178

Phùng Minh Đức

4/20/2000

179

Chu Đức Hiếu

5/4/1999

180

Nguyễn Minh Hiếu

12/23/2000

181

Nguyễn Quốc Huy

10/24/2000

182

Phùng Văn Khánh

12/2/2000

183

Nguyễn Văn Lăng

8/13/1999

184

Nguyễn Văn Linh

5/30/2000

185

Khuất Duy Long

9/4/2000

186

Chu Ngọc Long

4/19/2000

187

Ngô Tiến Long

11/10/2000

188

Phùng Văn Long

7/27/2000

189

Phùng Duy Lộc

5/26/2000

190

Nguyễn Văn Lợi

10/23/2000

191

Nghiêm Xuân Luân

9/1/2000

192

Đặng Thị Lý

4/18/2000

193

Phùng Bá Mạnh

5/26/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

194

Nguyễn Đức Mạnh

2/7/2000

195

Ngô Hữu Minh

9/6/2000

196

Nguyễn Thị Minh

8/22/2000

197

Nguyễn Văn Minh

2/10/2000

198

Phùng Văn Nam

10/30/2000

199

Chu Tuấn Ngọc

5/24/2000

200

Nguyễn Văn Ngọc

7/22/2000

201

Phùng Công Phi

12/3/2000

202

Nguyễn Văn Phong

7/12/2000

203

Phùng Thế Sơn

3/14/2000

204

Nguyễn Tùng Sơn

2/28/2000

205

Ngô Văn Thuận

10/8/2000

206

Mai Xuân Tiến

5/18/2000

207

Nguyễn Đại Trường

11/19/2000

208

Đỗ Quốc Trường

3/23/2000

209

Phùng Văn Tuấn

12/19/2000

210

Phùng Duy Tùng

1/1/2000

211

Trần Đức Việt

8/20/2000

212

Đinh Quốc Việt

9/18/2000

213

Trần Văn Vịnh

5/7/2000

214

Nguyễn Quân Vương

9/27/2000

215

Hoàng Thị Yến

6/23/2000

Lớp : 42MLĐA1

216

Nguyễn Hoàng Anh

2/25/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

217

Trần Tuấn Anh

7/11/2000

218

Nguyễn Văn Bách

9/18/2000

219

Vương Thị Bích

3/6/2000

220

Nguyễn Bá Dương

3/31/2000

221

Tống Đức Dương

9/8/2000

222

Nguyễn Quang Đạo

11/16/2000

223

Hoàng Văn Đạt

10/28/1999

224

Nguyễn Thế Đương

3/5/2000

225

Bùi Minh Hiếu

12/12/1999

226

Hoàng Hiệp

3/4/2000

227

Đỗ Ngọc Hoàn

4/4/2000

228

Nguyễn Tiến Huy

11/9/2000

229

Nguyễn Thành Long

11/3/2000

230

Phạm Thăng Long

6/4/2000

231

Phạm Trọng Lợi

9/2/2000

232

Trương Trọng Nghĩa

12/31/2000

233

Đào Minh Quang

10/16/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

234

Phạm Trọng Sơn

2/16/2000

235

Nguyễn Đức Thắng

11/25/2000

236

Đỗ Đức Việt

7/18/2000

237

Nguyễn Kim Vinh

12/31/2000

Lớp : 42MLĐA2

238

Phạm Huy Dương

1/17/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

239

Lê Tùng Dương

7/24/2000

240

Trần Văn Đạt

7/22/2000

241

Đỗ Xuân Đức

11/4/2000

242

Nguyễn Trường Giang

10/26/2000

243

Lê Công Hoàng

11/3/1999

244

Chử Văn Hùng

10/25/2000

245

Trần Văn Hưng

8/18/2000

246

Nguyễn Văn Khánh

5/1/2000

247

Trần Văn Lâm

4/25/2000

248

Trần Đức Long

10/12/2000

249

Hoàng Đức Mạnh

10/9/2000

250

Nguyễn Phương Nam

7/3/2000

251

Nguyễn Văn Nhật

6/28/2000

252

Nguyễn Văn Quyết

8/11/2000

253

Nguyễn Doãn Tuyên

1/7/2000

254

Nguyễn Văn Vinh

3/12/2000

Lớp : 42MLĐĐ1

255

Lý Đức Anh

4/16/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

256

Đào Ngọc Duy

3/12/2000

257

Đào Tiến Đạt

11/23/1999

258

Phạm Tiến Đạt

10/29/2000

259

Nguyễn Văn Đoàn

5/18/1993

260

Nguyễn Văn Đức

11/14/2000

261

Vũ Trường Giang

1/17/2000

262

Vũ Văn Hà

10/6/2000

263

Hoàng Phi Long Hải

12/3/2000

264

Lý Văn Hiếu

7/28/2000

265

Phan Ngọc Khánh

1/17/2000

266

Nguyễn Bá Khôi

12/27/1999

267

Bạch Trung Kiên

9/30/2000

268

Lê Trung Kiên

5/1/2000

269

Đặng Phương Lâm

10/5/2000

270

Hoàng Anh Long

11/17/2000

271

Lý Bảo Long

5/16/2000

272

Nguyễn Lê Cát Long

1/9/2000

273

Nguyễn Đức Long

3/18/2000

274

Nguyễn Thanh Long

5/30/2000

275

Vũ Đức Mạnh

11/10/2000

276

Phan Thanh Sơn

5/18/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

277

Nguyễn Đức Tâm

9/15/1999

278

Phan Chí Thành

12/6/2000

279

Nguyễn Văn Thắng

12/27/1999

280

Đàm Anh Thuần

7/10/1999

281

Vi Đức Toàn

9/10/2000

282

Lý Long Tường

10/1/2000

283

Nguyễn Phạm Long Vũ

5/28/2000

Lớp : 42MLĐĐ2

284

Bùi Hoàng An

11/19/1998

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

285

Nguyễn Hữu Quang Anh

9/24/1998

286

Nguyễn Việt Anh

8/27/2000

287

Vũ Việt Anh

5/25/1996

288

Phạm Đình Dương

4/3/1999

289

Nguyễn Ngọc Đại

2/28/2000

290

Lê Văn Đại

8/16/1996

291

Nguyễn Đình Đắc

1/1/2000

292

Lương Tâm Đức

10/12/1998

293

Đinh Minh Hiếu

5/16/2000

294

Nguyễn Huy Hoàng

1/11/1995

295

Trần Văn Hoàng

5/19/2000

296

Bùi Quang Huy

1/26/2000

297

Đỗ Thanh Huyền

4/22/2000

298

Nguyễn Mạnh Hùng

4/19/2000

299

Lê Văn Hùng

12/27/1991

300

Nguyễn Trung Kiên

8/24/1994

301

Phạm Ngọc Linh

7/12/1998

302

Vũ Quang Linh

8/28/2000

303

Nguyễn Thùy Linh

11/21/1999

304

Phùng Hồng Nhung

10/11/1998

305

Nguyễn Tuấn Phong

9/29/1998

306

Nguyễn Thị Hồng Phúc

5/1/1997

307

Nguyễn Công Thành

2/16/1995

308

Nguyễn Văn Triêm

8/22/2000

309

Dương Anh Tuấn

3/15/1989

310

Nguyễn Văn Vinh

4/9/2000

Lớp : 42THCG

311

Nguyễn Ngọc Anh

10/3/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

312

Nguyễn Tiến Anh

12/10/1999

313

Lê Tuấn Anh

2/3/1999

314

Võ Thành Chung

3/3/2000

315

Đỗ Ngọc Dũng

12/9/2000

316

Phạm Mạnh Đại

11/27/2000

317

Lê Quang Đạt

7/26/1998

318

Trương Thị Hạnh

6/25/2000

319

Nguyễn Duy Hiệp

3/31/2000

320

Hán Văn Kiên

11/11/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

321

Tô Tùng Lâm

9/24/2000

322

Đặng Tiến Lộc

5/3/1999

323

Nguyễn Hải Ly

4/19/2000

324

Lê Nhật

12/25/1996

325

Vũ Trường Sơn

11/11/2000

326

Phạm Thu Thảo

3/3/1999

327

Đỗ Xuân Tiến

5/18/2000

328

Trần Ngọc Tùng

11/14/2000

329

Tô Văn Vũ

6/19/2000

Lớp : 42THHM1

330

Phương Ngọc Anh

6/4/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

331

Nguyễn Thế Anh

11/19/2000

332

Trần Ngọc Diệp

8/23/2000

333

Lương Tiến Đạt

9/28/2000

334

Nguyễn Tiến Đạt

1/28/1999

335

Nguyễn Hương Giang

1/10/1999

336

Lý Minh Giang

10/30/2000

337

Nguyễn Bích Hằng

9/18/2000

338

Nguyễn Đức Hiến

9/9/2000

339

Vũ Minh Hiếu

8/13/2000

340

Lê Trung Hiếu

12/17/2000

341

Trần Thúy Hiền

6/17/2000

342

Đặng Mai Hoa

6/15/2000

343

Đỗ Thị Thu Huyền

9/19/2000

344

Trần Thúy Huyền

8/4/2000

345

Nguyễn Thị Lệ

2/20/2000

346

Phùng Phương Nam

8/29/2000

347

Trần Anh Ngọc

8/26/2000

348

Nguyễn Ngọc Phương

8/19/2000

349

Nguyễn Ngọc Sơn

6/10/2000

350

Cao Tiến Sỹ

10/3/2000

351

Phạm Ngọc Thái

4/18/2000

352

Nguyễn Trọng Thái

9/5/2000

353

Nguyễn Thị Hương Thảo

10/19/2000

354

Triệu Việt Thảo

12/2/2000

355

Lương Đức Thắng

8/21/2000

356

Nguyễn Minh Thắng

10/18/2000

357

Nguyễn Vũ Thắng

4/25/2000

358

Vũ Bá Thìn

3/19/2000

359

Cao Văn Minh Tính

9/13/2000

360

Phạm Thái Tôn

5/10/2000

361

Nguyễn Thị Huyền Trang

10/2/2000

362

Lưu Thu Trang

7/28/2000

363

Nguyễn Hương Trà

8/19/2000

364

Vũ Đình Tú

5/1/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

365

Đỗ Văn Tú

11/11/2000

366

Trần Thanh Vân

3/27/2000

367

Nguyễn Đức Việt

11/25/2000

368

Nguyễn Hoàng Yến

1/22/2000

Lớp : 42THHM2

369

Nguyễn Thành An

10/18/1997

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

370

Trần Đức Anh

12/4/2000

371

Trần Thị Mai Anh

11/17/2000

372

Phạm Văn Dũng

11/15/2000

373

Dương Mạnh Hà

10/19/2000

374

Lê Đức Hạnh

9/23/2000

375

Trần Hồng Hạnh

4/3/2000

376

Triệu Thu Hiền

8/20/2000

377

Nguyễn Huy Hoàng

10/13/2000

378

Lê Minh Hoàng

7/12/2000

379

Vũ Khánh Hưng

8/6/2000

380

Nguyễn Huy Khoa

1/28/2000

381

Vũ Hoàng Linh

4/1/2000

382

Nguyễn Quang Linh

10/20/2000

383

Đoàn Phi Long

9/28/2000

384

Lê Quang Long

5/30/2000

385

Dương Việt Long

2/24/2000

386

Nguyễn Phương Nam

3/26/1999

387

Trần Văn Nghĩa

11/19/2000

388

Dương Như Quỳnh

12/11/2000

389

Dương Tuấn Thành

3/20/2000

390

Nguyễn Thu Thảo

9/27/2000

391

Phạm Ngọc Thắng

9/10/2000

392

Nguyễn Đức Thịnh

12/20/2000

393

Đỗ Thu Trang

12/11/2000

394

Nguyễn Bảo Trung

1/2/2000

395

Nguyễn Anh Tuấn

9/17/2000

396

Hoàng Xuân Tùng

6/7/2000

397

Trần Phước Tú

8/15/2000

398

Trần Thảo Vân

10/20/2000

Lớp : 42THTL1

399

Nguyễn Thị Lan Anh

10/19/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

400

Hoàng Ngọc Anh

9/4/2000

401

Trần Ngọc Anh

3/7/2000

402

Nguyễn Thị Anh

8/27/2000

403

Lê Xuân Bách

9/13/1999

404

Nguyễn Chí Duy

8/18/2000

405

Nguyễn Văn Đạt

5/20/2000

406

Nguyễn Bá Đông

6/10/2000

407

Nguyễn Lệ Giang

11/10/2000

408

Nguyễn Nhân Hà

11/16/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

409

Hoàng Thị Thu Hằng

7/11/2000

410

Nguyễn Sỹ Huấn

2/19/2000

411

Nguyễn Quang Huy

11/30/2000

412

Vương Phú Hùng

2/4/1998

413

Nguyễn Văn Khang

12/15/2000

414

Nguyễn Thế Thành Kiên

12/28/2000

415

Nguyễn Thị Quỳnh Linh

2/12/2000

416

Nguyễn Tự Linh

12/26/2000

417

Nguyễn Tài Long

1/25/2000

418

Nguyễn Thị Ngọc Mai

8/3/2000

419

Đỗ Quốc Mạnh

6/30/2000

420

Nguyễn Thu Oanh

8/18/2000

421

Nguyễn Sĩ Phong

8/10/2000

422

Nguyễn Đình Quang

5/2/2000

423

Hoàng Minh Quân

9/28/1999

424

Nguyễn Huy Rương

2/24/2000

425

Nguyễn Thị Thúy

11/9/2000

426

Tạ Thị Thúy

8/21/2000

427

Nguyễn Thanh Thủy

9/2/2000

428

Bùi Quốc Trượng

6/10/2000

429

Nguyễn Anh Tú

12/10/2000

430

Nguyễn Thị Vân

9/17/2000

431

Nguyễn Thị Hải Yến

6/29/2000

Lớp : 42THTL2

432

Nguyễn Ngọc Anh

2/21/1999

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

433

Nguyễn Ngọc Bảo

1/10/2000

434

Nguyễn Trọng Chương

4/11/2000

435

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

9/28/1999

436

Nguyễn Văn Du

4/14/1998

437

Bùi Thị Thùy Dương

12/10/2000

438

Đinh Văn Dương

7/4/2000

439

Đỗ Đức Đạt

11/3/2000

440

Vũ Minh Đức

1/11/2000

441

Vũ Tiến Đức

2/14/2000

442

Hoàng Văn Đức

6/2/2000

443

Nguyễn Tiến Giáp

10/5/2000

444

Trần Thanh Hà

11/8/2000

445

Nguyễn Thị Thu Hà

4/21/2000

446

Trần Hữu Hải

9/3/2000

447

Trần Hữu Hảo

12/6/1999

448

Vũ Trung Hiếu

10/26/1999

449

Nguyễn Xuân Hiếu

6/13/2000

450

Vương Ngọc Hiệp

5/15/1998

451

Phạm Gia Huy

10/7/2000

452

Vũ Ngọc Huy

5/16/1998

453

Nguyễn Trọng Huy

9/25/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

454

Nguyễn Quang Minh Long

10/26/2000

455

Phạm Ngọc Phúc

5/30/2000

456

Nghiêm Minh Quân

10/7/2000

457

Đỗ Thị Thanh Quyên

1/18/2000

458

Vương Quý Sơn

9/10/2000

459

Nguyễn Văn Sơn

5/16/2000

460

Nguyễn Đình Tâm

3/24/2000

461

Hoàng Phương Thanh

4/29/1999

462

Đàm Thế Thanh

1/9/2000

463

Nguyễn Đình Thái

12/17/2000

464

Nguyễn Đình Tuân

12/2/2000

465

Nguyễn Minh Tuấn

9/5/2000

Lớp : 42THĐX

466

Ngô Công Tuấn Anh

12/15/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

467

Nguyễn Văn Chiến

12/2/2000

468

Nguyễn Xuân Chiến

4/20/2000

469

Nguyễn Xuân Chiến

5/13/2000

470

Lê Mạnh Công

7/28/2000

471

Nguyễn Mạnh Cường

12/30/2000

472

Lê Xuân Diễm

9/27/1999

473

Trần Đức Dũng

8/17/2000

474

Nguyễn Tiến Đạt

9/16/2000

475

Trần Đức Hải

11/28/2000

476

Nguyễn Xuân Hiếu

5/13/2000

477

Doãn Hoàng Huy

1/30/2000

478

Nguyễn Thái Hướng

5/15/2000

479

Bùi Văn Khải

6/2/1999

480

Nguyễn Hoàng Khôi

12/23/2000

481

Lê Thị Ngọc Lan

2/9/1999

482

Nguyễn Xuân Linh

12/13/2000

483

Nguyễn Đức Long

10/26/2000

484

Nguyễn Xuân Lộc

6/15/2000

485

Nguyễn Văn Minh

12/7/1999

486

Trần Ngọc Nghĩa

2/22/2000

487

Đặng Thế Quang

5/6/1999

488

Nguyễn Ngọc Quân

12/13/2000

489

Nguyễn Văn Thành

12/5/2000

490

Đặng Hoàng Thái

12/2/1999

491

Nguyễn Kim Thìn

1/29/2000

492

Nguyễn Thị Hồng Thúy

3/6/2000

493

Vũ Văn Toàn

7/25/2000

494

Tạ Bá Trung

1/1/2000

495

Trần Công Việt

8/23/2000

Lớp : 42THBV1

496

Phùng Tư Chín

9/19/1999

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

497

Ngô Ngọc Chính

9/22/2000

498

Nguyễn Văn Cường

6/18/2000

499

Hoàng Đức Duy

11/12/2000

500

Nguyễn Anh Dũng

10/29/2000

501

Vũ Kim Dương

10/4/2000

502

Nguyễn Văn Đàn

4/10/2000

503

Phùng Đình Thành Đạt

10/27/2000

504

Nguyễn Văn Đạt

11/6/2000

505

Phạm Văn Đạt

7/11/2000

506

Bùi Văn Định

10/27/2000

507

Trần Thị Hạnh

4/25/2000

508

Nguyễn Đức Hải

12/10/2000

509

Chu Ngọc Hải

9/13/2000

510

Phùng Văn Hiếu

11/18/2000

511

Nguyễn Xuân Hiền

8/26/2000

512

Chu Quang Huy

3/3/2000

513

Phan Quang Huy

4/16/2000

514

Phùng Quang Huy

3/10/2000

515

Dương Văn Khánh

4/6/2000

516

Lê Quang Khải

2/24/2000

517

Nguyễn Mạnh Khởi

1/25/2000

518

Ngô Ngọc Lâm

8/24/2000

519

Phùng Quang Lâm

4/28/2000

520

Nguyễn Khắc Linh

7/31/2000

521

Chu Quang Linh

10/16/1998

522

Nguyễn Thị Thùy Linh

10/20/2000

523

Bùi Phú Long

6/30/2000

524

Chu Văn Lộc

11/20/2000

525

Phùng Văn Lưu

11/7/2000

526

Phùng Công Phong

12/27/2000

527

Nguyễn Tiến Sáng

10/6/2000

528

Đỗ Thị Huyền Sâm

11/5/2000

529

Phùng Văn Thao

12/24/2000

530

Vũ Ngọc Thành

10/21/2000

531

Phùng Chiến Thắng

6/17/2000

532

Phùng Quốc Thắng

6/23/2000

533

Đoàn Minh Tiến

9/2/2000

534

Kiều Minh Tiến

8/10/2000

535

Nguyễn Trần Tiến

10/3/1999

536

Phùng Đức Trọng

10/11/2000

537

Nguyễn Trung Trường

10/15/2000

538

Phùng Mạnh Tuấn

7/20/2000

539

Lê Anh Tùng

4/26/2000

540

Đỗ Trường Vũ

10/9/1998

541

Nguyễn Tuấn Vũ

2/1/2000

Lớp : 42THBV2

542

Nguyễn Văn Anh

4/26/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

543

Trần Việt Anh

7/4/2000

544

Đỗ Văn Chung

10/22/2000

545

Nguyễn Huy Công

11/17/1999

546

Trần Quốc Công

2/7/1999

547

Nguyễn Chí Dũng

8/16/2000

548

Đỗ Tiến Dũng

9/10/1999

549

Phùng Nghĩa Đạt

11/29/2000

550

Nguyễn Hồng Đăng

9/19/2000

551

Phùng Thị Út Đông

8/9/1999

552

Nguyễn Bá Đức

5/25/2000

553

Nguyễn Xuân Đức

6/26/2000

554

Phùng Trần Hào

4/30/2000

555

Phùng Văn Hạnh

11/20/2000

556

Nguyễn Trung Hải

12/17/2000

557

Phùng Công Hiếu

9/8/2000

558

Chu Thị Hiền

10/30/2000

559

Phùng Thị Ánh Hòa

8/9/1999

560

Lê Khánh Hòa

9/19/2000

561

Nguyễn Văn Huy

11/21/1999

562

Trần Văn Huy

4/9/2000

563

Nguyễn Bá Hùng

4/1/2000

564

Phùng Thị Thu Hường

1/17/2000

565

Phùng Bá Liên

8/23/2000

566

Phùng Thị Loan

1/7/2000

567

Phạm Tiến Lộc

10/8/2000

568

Nguyễn Bá Mạnh

7/24/2000

569

Chu Ngọc Minh

6/16/2000

570

Phùng Văn Nam

8/30/2000

571

Trần Văn Nam

9/14/2000

572

Đỗ Đức Nghĩa

1/22/2000

573

Phan Quốc Nghĩa

5/24/2000

574

Lê Đức Phương

8/8/2000

575

Đỗ Văn Quang

10/9/2000

576

Nguyễn Anh Quân

10/10/2000

577

Chu Văn Tâm

12/30/2000

578

Phùng Văn Thà

10/24/2000

579

Ngô Văn Thái

5/27/2000

580

Phùng Văn Thiệu

11/4/2000

581

Đỗ Mạnh Thuần

4/12/2000

582

Đỗ Thị Thủy

2/17/2000

583

Nguyễn Văn Tiến

10/28/2000

584

Phạm Đức Tôn

11/7/1999

585

Lê Văn Trường

11/30/2000

586

Nguyễn Xuân Trường

4/25/2000

Lớp : 42ĐDMY

587

Hoàng Hải Anh

7/8/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

588

Vũ Hoàng Anh

9/18/2000

589

Nguyễn Minh Chiến

6/21/2000

590

Nguyễn Tiến Công

2/22/2000

591

Trần Quang Duy

8/19/2000

592

Đặng Văn Dũng

6/20/1999

593

Nguyễn Thành Đại

11/30/2000

594

Phạm Quang Đạo

8/28/2000

595

Nguyễn Huỳnh Đức

7/6/2000

596

Đặng Ngọc Hải

7/13/2000

597

Trần Trung Hiếu

9/20/2000

598

Chử Hào Hiệp

1/22/2000

599

Nguyễn Thị Hòa

11/29/2000

600

Phạm Quang Huy

9/3/2000

601

Trần Quang Huy

6/17/1999

602

Nguyễn Thị Hương

6/9/2000

603

Lê Thị Thu Hương

5/1/1999

604

Nguyễn Thị Thu Là

10/19/2000

605

Bùi Công Lâm

12/24/1999

606

Vũ Thị Liên

9/15/2000

607

Lê Đức Linh

11/26/2000

608

Trương Ngọc Linh

8/11/1999

609

Đàm Đức Long

5/28/2000

610

Đoàn Hoàng Long

2/7/2000

611

Phạm Ngọc Long

2/27/2000

612

Phạm Nhật Nam

4/3/1999

613

Nguyễn Phương Nam

7/21/2000

614

Hoàng Tuấn Nghĩa

1/11/1999

615

Vũ Quang Ninh

4/26/2000

616

Trần Trọng Phong

11/14/2000

617

Bùi Thu Phương

12/21/2000

618

Nguyễn Đức Quang

8/26/2000

619

Lê Trọng Tấn

7/1/2000

620

Đào Thị Thảo

12/20/2000

621

Tạ Quang Thắng

11/19/2000

622

Vũ Trường Thịnh

12/3/2000

623

Phạm Minh Thông

7/13/2000

624

Phạm Phương Thủy

6/30/1999

625

Đặng Thị Thủy

6/23/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

626

Vũ Minh Tiến

5/19/2000

627

Chử Kiều Trang

7/25/2000

628

Nguyễn Thị Thu Trang

3/19/2000

629

Vũ Đức Đan Trường

6/1/2000

630

Phạm Văn Tuấn

6/17/2000

631

Hoàng Mạnh Tùng

10/7/2000

632

Nguyễn Tuấn Việt

4/8/2000

5. Khóa 42 hệ TCN

Lớp : 42 ĐPI

633

Nguyễn Kỳ Anh

9/27/2000

Giảm 50%: từ 9/2015 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

634

Phạm Quí Công

11/21/2000

635

Vũ Anh Duy

6/1/2000

636

Nguyễn Văn Đoàn

6/19/2000

637

Nguyễn Thanh Hiếu

12/9/2000

638

Phùng Xuân Hưng

6/16/1999

639

Hoàng Phương Nam

8/24/2000

640

Lê Mạnh Tiến

3/3/2000

           
           
   

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

   

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

           
           
           
           
   

Phạm Trường Sinh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu