3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

 

      UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                        
 
 

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

 

 
Biểu mẫu 22
 
THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
năm học 2011-2012
 
STT
Nội dung
 
Đơn vị
tính
Số lượng
I
Diện tích đất đai
ha
1,4
II
Diện tích sàn xây dựng
 
 
 
5.300 m2
1
Giảng đ­ường
 
 
 
Số phòng
phòng
27
 
Tổng diện tích
 
 
m2
1630
2
Phòng học máy tính
 
 
 
Số phòng
phòng
08
 
Tổng diện tích
 
 
m2
530
3
Phòng học ngoại ngữ
 
 
 
Số phòng
phòng
 
 
Tổng diện tích
 
 
m2
 
4
Thư­ viện
 
 
m2
140
5
Phòng thí nghiệm
 
 
 
Số phòng 
phòng
03
 
Tổng diện tích
 
 
m2
150
6
Xư­ởng thực tập, thực hành
 
 
 
Số phòng 
phòng
30
 
Tổng diện tích
 
 
m2
2.500
7
Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
 
Đang xây dựng 6 tầng 600 m2 /sàn
 
Số phòng
phòng
 
 
Tổng diện tích
 
 
m2
 
8
Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
 
 
m2
 
 
100 m2
9
Diện tích khác:
 
 
 
Diện tích hội trường
 
 
m2
 
 
230m2
 
Diện tích nhà văn hóa      
 
 
m2
 
 
Diện tích nhà thi đấu đa năng 
 
 
m2
 
 
Diện tích bể bơi
 
 
m2
 
 
Diện tích sân vận động
 
 
m2
600
 

 

                                         
 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

 

 
Biểu mẫu 23
(Theo Công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2011
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012
 
                                                                       
 Đơn vị tính: Người
STT
Nội dung
Tổng số
 
 
Giáo sư
Phó Giáo sư
TSKH,
Tến sỹ
Thạc sĩ
Cử nhân
khác
 
1
2
(3+4+5+6+7+8)
3
4
5
6
7
8
 
Tổng số
82
 
 
 
34
47
1
1
Ban giám hiệu
4
 
 
 
2
2
 
2
Phòng Đào tạo
5
 
 
 
2
3
 
3
Phòng CTCT&QLHSSV
9
 
 
 
3
6
 
4
Phòng TC-HC-QT
3
 
 
 
1
2
 
5
Khoa Điện - Điện tử
8
 
 
 
1
7
 
6
Khoa Nhiệt lạnh
12
 
 
 
7
5
 
7
Khoa KTVT
15
 
 
 
4
11
 
8
Khoa CNTT
11
 
 
 
5
6
 
9
Khoa KHCB
11
 
 
 
6
5
 
10
Trung tâm ĐT&HN
3
 
 
 
2
 
1
11
Trung tâm TTTV
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu